Rēzeknes novads

Rēzekne | Informatīvais seminārs "Aktualitātes lauku uzņēmējiem 2021.gadā"

Seminārā informēsim par nodokļu izmaiņām, kas no šī gada 1. jūlija skars saimnieciskās darbības veicējus (pašnodarbinātos) - kā mainīsies valsts sociālās apdrošināšanas likmes un nomaksas kārtība? Kas ir minimālās sociālās iemaksas un kā rīkoties tiem, kam paredzami mazi ienākumi? Stāstīsim par pieteikšanos platību maksājumiem un izmaiņām šajā sezonā, kā arī par iespējām saņemt bezmaksas konsultācijas augkopības, lopkopības, ekonomikas un mežsaimniecības jomā – Kā pieteikties? Kādas konsultācijas var saņemt? Kādi ir konsultācijas saņemšanas nosacījumi?

Rēzekne | LLKC Rēzeknes biroja atvērto durvju dienas

Ja plānojat uzsākt saimniekošanu, bet jūtat, ka nepieciešams plecs, uz kura atbalstīties, vai padoms, kurā ieklausīties, ir vērts griezties pēc profesionālas palīdzības interesējošās jomās. LLKC speciālisti var palīdzēt! Tā kā šogad nav iespējams interesentus uzņemt klātienē, Rēzeknes konsultāciju birojs rīko atvērto durvju dienas tiešsaistē. Rēzeknes konsultāciju birojā pasākums norisināsies 30. martā. Pasākuma mērķis ir sniegt individuālas konsultācijas esošajiem mazo saimniecību īpašniekiem, kuri plāno saimniecības attīstību un potenciālajiem mazo saimniecību īpašniekiem.

Rēzekne | 2021. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2021. gada 15. marta līdz 15. aprīlim pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 60 000.00. Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 4500,00.

Papildus finansējums:

vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000.00
kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00

Rēzekne | Uzņēmēju pieredzes stāsti "LŪST VAI PLĪST"

LŪST VAI PLĪST | pieredzes stāstu sesija 02.03. pl.15.00, kurā būs iespēja dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus. Uzņēmēji dalīsies dažādās veiksmēs un neveiksmēs, no kurām ikviens var mācīties. Katra stāsta misija ir parādīt pieredzes vērtību, iedvesmojot un iedrošinot nebaidīties attīstīt biznesa idejas un doties uz priekšu, lai tur lūst vai plīst. Šajā reizē stāstu stāstītāji būs uzņēmums “Latgales dārzeņu loģistika" un LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora kopienas dalībnieki “Timber Kit” un “Burbuļu spēles.”

02.03. | Rēzekne | Info stunda "LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora atbalsta programmas"

INFO stunda 02.03. pl.14.00, kurā tiks stāstīts par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai. Inkubatora komanda atbildēs uz interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstam.

Reģistrācija šeit: https://saite.lv/3CRp7

Rēzekne | Konkurss “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2020″

Lai izceltu un godinātu tos Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2020. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”.

Labākos un aktīvākos ir iespēja pieteikt kādā no deviņām nominācijām:

GADA SKOLĒNS

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS

Rēzekne | Informatīvais seminārs "Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem"

Dažādie vēstījumi par gaidāmajām izmaiņām nodokļu sfērā saimnieciskās darbības veicējiem radīja pamatotu satraukumu. Nu gan ir ieskicējušies saprotamāki un loģiskāki risinājumi. Arī attiecībā uz to, kas gaidāms Lauku attīstības programmas un citos atbalsta pasākumos, ir ieviesta zināma skaidrība.

Rēzekne | Informatīvais seminārs "Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem"

Dažādie vēstījumi par gaidāmajām izmaiņām nodokļu sfērā saimnieciskās darbības veicējiem radīja pamatotu satraukumu. Nu gan ir ieskicējušies saprotamāki un loģiskāki risinājumi. Arī attiecībā uz to, kas gaidāms Lauku attīstības programmas un citos atbalsta pasākumos, ir ieviesta zināma skaidrība.

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, zemes vienības nr. 78740060097 | Izglītojošais seminārs "Ilgtspējīga meža apsaimniekošana."

Tiks izklāstīta informācija par konsultāciju pasākuma aktivitātēm, par aktualitātēm no VMD, par pieejamam apmācībām un meža apmeklējumiem meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem, par meža dzīvnieku postījumu identificēšanu un jaunaudžu aizsardzību no dzīvnieku postījumiem, kā arī par mežaudžu raksturojošo radītāju praktisko noteikšanu un robežu identificēšanu. Iepriekšēja pieteikšanas uz semināru ir obligāta!

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads