Rēzeknes novads

Rēzeknes nov. | Seminārs par bērzu plantācijām

Aicinām uz semināriem “Bērza plantāciju apsaimniekošana produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai”, kas notiks 17. jūlijā Rēzeknes novadā un 29. jūlijā Ķeguma novadā. Semināros paredzēti LVMI “Silava” zinātnieku un “Latvijas Finiera”  speciālistu priekšlasījumi par produktīvu bērza stādījumu ierīkošanu un apsaimniekošanu, kā arī eksperimentālo bērza stādījumu apmeklējumi.

Seminārs Mākoņkalnā par aktuāliem jautājumiem zemes apsaimniekotājiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes birojs sadarbībā ar Mākoņkalna pagasta pārvaldi rīko semināru par aktuāliem jautājumiem zemes apsaimniekotājiem. Iedzīvotājiem tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem, par Lauku attīstības programmas apakšpasākumiem “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” un “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Dabas aizsardzības pārvalde sniegs ieskatu par dabas skaitīšanu un kompensāciju saņemšanas iespējām, piemēram par migrējošiem putniem.

Informatīvais seminārs Rēzeknē "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Rēzeknes konsultāciju birojā - Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Maltā "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Maltā par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Maltas pagasta kultūras nams, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Dekšārēs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Dekšārēs par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Viļānu novads, Dekšares pagasts, Dekšāres, Nākotnes 6, Dekšāres pagasta pārvaldes zālē, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Nautrēnos "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Nautrēnos par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, sākums plkst. 10.00.

Mācības Rēzeknē "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija"

Rēzeknes konsultāciju birojs 27.martā rīko mācību pirmo dienu "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija".
Mācību tēmas: Aktualitātes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā, dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā. Ciltsdarba programma; Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana; Pārraudzības datu izmantošana saimniekošanas efektivitātes palielināšanai. Lektore Ingūna Slice.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads