Rēzeknes novads

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai, Rēzeknē

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko mācības "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai". Mācību sākums 12.03.2019. plkst. 9.00.
Apmācību programma:
• Grozījumi normatīvajos aktos;
• Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi;
• Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
• Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes;

Seminārs uzņēmējiem un darba devējiem Rēzeknē "Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas"

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.
Seminārā kā lektori piedalās:
Valsts ieņēmu dienesta nodokļu kontroles daļa
Valsts darba inspekcija
Valsts ugundrošības un glābšanas dienests

Grupu konsultācija mājražotājiem Rēzeknē "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos"

Rēzeknes konsultāciju birojs 28.novembrī rīko grupu konsultāciju mājražotājiem "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos". Pasākuma ietvaros notiks pieredzes apmaiņas brauciens pie Rēzeknes novada saimniekiem. Pasākuma sākums plkst. 10.00., norises vieta Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ceturtā mācību diena Rēzeknē

Rēzeknes konsultāciju birojs 7.decembrī pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros rīko 4.mācību dienu. Mācību sākums plkst.9.30, norises vieta Rēzekne, Dārzu iela 7a, 303. telpa. Tēmas - tirgus analīze, mārketings un reklāma, lektore Iveta Dembovska.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" trešā mācību diena Rēzeknē

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros 3. mācību dienu. Mācību sākums plkst.9.30., norises vieta Rēzekne, Dārzu iela 7a, 303. telpa. Mācību tēmas - biznesa plāns kā idejas attīstības pamats, finanšu plānošana, lektors Artūrs Šķesters (Rēzeknes konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultants).

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads