Izsludināta LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārta

Datums: 
20. Aprīlis, 2022 līdz 20. Maijs, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Rēzeknes novads

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārtu ar kopējo finansējumu 228 117,14 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 110 000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 118 117,14 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2022. gada 20. aprīļa līdz 2020. gada 20. maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Plašāka informācija pielikumā un Partnerības mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/rezeknespartneriba.lv/.

Konsultācijas: SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne, tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

Kontaktinformācija: 
Ineta Elksne, tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
Reģions filtram: