2024. gada uzņēmējdarbības projektu konkurss uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai Rēzeknes novadā

Datums: 
21. Marts, 2024 līdz 22. Aprīlis, 2024

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā". Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 21. marta līdz 22. aprīlim, pl.16.30.

Projektu iesniegt iespējams:

-> klātienē (2 izdrukas eksemplāros) – Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. st. 25. kab. (saskaņojot ar projektu konkursa kontaktpersonu)
-> elektroniski (vienā eksemplārā) – parakstot ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts) un nosūtot uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv

Vairāk informācijas par konkursa nosacījumiem: https://rezeknesnovads.lv/izsludinats-2024-gada-uznemejdarbibas-projektu...

Kontaktinformācija: 
Liāna Runča: tālr. 25740422, e-pasts: liana.runca@rezeknesnovads.lv
Reģions filtram: