Aizkraukles un Bauskas novados noslēgušās mācības jaunajiem uzņēmējiem

Šogad jau 11. reizi visā Latvijā notika mācības:”Laukiem būt!”  jauniešiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu un jaunu biznesa ideju realizēšanu. Mācības oraganizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra biroji visā Latvijā VLT aktivitātes ietvaros “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Aizkraukles un Bauskas LLKC biroji, sadarbojoties jau otro gadu, organizēja šīs mācības. Mācības ilga sešas nedēļas, kuru laikā jauniešiem bija iespējas gūt ieskatu uzņēmējdarbības veidošanā, grāmatvedības kārtošanā, finanšu pārvaldībā. Uzzināt vairāk par digitālo mārketingu un reklāmas nozīmi. Apgūt prezentēšanas un pārdošanas prasmes. Un, protams, pilnveidot savu biznesa ideju līdz pilvērtīgam biznesa plānam. Šogad mācībās piedalījās seši aktīvi jaunieši no Aizkraukles un Bauskas novadiem.  Mācības notika gan klātienē, gan attālināti, interneta vidē, dažādās platformās un LLKC tālmācību sistēmā. Mācību noslēgumā jaunieši prezentēja savas biznesa idejas kuras vērtēja un analizēja žūrijas komisija. Žūrijas komisijā piedalījās Aizkraukles partnerības administratīvā vadītāja  Alda Paura un Zigrīda Mikāne – Jēkabpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja, kā arī, Aizkraukles un Bauskas LLKC biroju vadītājas – Madara Vēvere un Dace Griķe un uzņēmējdarbības konsultanti – Valentīna Beča un Kristaps Stallīts. Biznesa idejas jauniešiem bija ļoti dažādas, bet vairāk saistītas ar lauksaimniecību un mājražošanu. Piemēram ķiploku audzēšana un pārstrādes iespējas, dažādu sēņu audzēšana un pārstrāde, zivju produkcija, tofu ražošana un  dažādu vīnu ražošana. Mācību noslēgumā dalībnieki saņēma apliecinājumus par zināšanu apguvi pasākumā “Laukiem būt!”. Šis apliecinājums dod iespēju jauniešiem ar savu biznesa ideju startēt konkursā “Laukiem būt!”, kur tiksies, dalīsies pieredzē, iespējams, veidos sadarbības kontaktus konkursa dalībnieki no visas Latvijas.

Turpinās darbs biznesa ideju pilnveidošanā. Konkursā dalībnieki cīnās par naudas balvām, kuras varēs izlietot savu biznesa ideju realizēšanai. Konkursa noritei var sekot līdzi www.laukutikls.lv,un Facebook lapā www.facebook.com/Laukiembut!

Vēlam izturību un gribasspēku visiem konkursa dalībniekiem.

Kristaps Stallīts,
LLKC Bauskas biroja uzņēmējdarbības konsultants

Pievienot komentāru