Aizstāv projektus konkursā „Laukiem būt!”

Rietumu reģiona pusfinālisti

LLKC Jelgavas nodaļā reģionālajam konkursam „Laukiem būt!” biznesa plānus aizstāvēja četri jaunieši – Linda Valtere, Kaspars Otikovs, Raitis Vilners un Mārtiņš Millers.

 LLKC Jelgavas nodaļa pavasarī jau trešo gadu organizēja apmācības aktīviem lauku jauniešiem, kuri vēlas uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību lauku teritorijās. Jaunieši vairāku dienu garumā mācījās un izzināja nepieciešamās pamat lietas biznesa plāna izstrādāšanā un mārketinga iespējās dažādās vidēs, izzināja sevi kopā ar jomas speciālisti. Tikās ar veiksmīgiem uzņēmējiem un devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgales austrumu pusi.

 Vasarā tika izsludināts konkurss „Laukiem būt!”, kura ietvaros apņēmīgākie apmācību sertifikātu ieguvušie jaunieši izstrādāja biznesa plānu savai idejai. No Jelgavas apmācību dalībniekiem konkursam pieteicās un biznesa plānus uzrakstīja četri jaunieši – Linda Valtere, Kaspars Otikovs, Raitis Vilners un Mārtiņš Millers.

 Septembra sākumā reģionālajās komisijās tika vērtēti visi iesniegtie projekti. Pirmās kārtas jeb pusfināla labākie satikās 1. oktobrī Druvā, kur sekmīgi aizstāvēja savu ideju žūrijas priekšā. Biznesa plāni tika dalīti piecās kategorijās.

 Varam lepoties ar mūsu jauniešiem, kuri ieguva godpilnas vietas un atzinību Rietumu reģionā!

 Ideja lauksaimniecības nozarē:

  1. vieta un žūrijas speciālbalva – Raitis Vilners ar ideju „Agro dārzeņu audzēšana piemājas saimniecībā”

 Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanā:

1. vieta – Mārtiņš Millers ar ideju „Kazas piena saldējuma ražošana”

2. vieta – Kaspars Otikovs ar ideju „Sēklu diedzēšanas attīstība z/s „Saliņas””

 Ideja nelauksaimniecības nozarē:

2. vieta – Linda Valtere ar ideju „Rokdarbi no kaņepes šķiedras”

 Jāturpina turēt īkšķi par visiem, jo tagad norisināsies nākamā vērtēšanas kārta, pēc kuras tiks paziņots, kuri jaunieši ar savām idejām piedalīsies Latvijas finālā 13. novembrī Ozolniekos LLKC. Veiksmīgu un ražīgu krāsaino rudeni ikvienam!

 Zane Rone,

LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto: A. Bērziņa

Pievienot komentāru