Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā Alūksnē

GalerijaPrint

Alūksnes un Apes novada jauniešiem iespēja piedalīties pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā” tika dota no 1. līdz 18. jūlijam.

Šis Valsts Lauku tīkla pasākums sākās ar informatīvo dienu, kurā piedalījās deviņi interesenti un kurā tika sniegta informācija par aktivitātes būtību, mērķi, uzdevumiem, paredzamajiem rezultātiem, kā arī par iepriekšējo gadu pieredzi un iespēju piesaistīt finansējumu Lauku attīstības programmas pasākumos.

VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” Gulbenes filiāles kredītprojektu vadītāja Anita Stahovska pastāstīja par ALTUM piedāvājumu uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem. Par nevalstisko organizāciju sektora piedāvājumiem un iespējām sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā stāstīja Alūksnes NVO atbalsta centra un Alūksnes un Apes novada fonda vadītāja Dzintra Zvejniece. Par pieredzi uzņēmuma dibināšanā, startējot Alūksnes novada izsludinātajā konkursā jauniešiem „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā”, dalījās Una Tetere-Teterovska, kura, sadarbojoties ar biznesa inkubatoru, izveidoja SIA „Avocado”, kura darbība ir sveču liešana. Z/s „Paipalas” īpašniece dalījās pieredzē par mājražošanas attīstību, izmantojot LEADER finansējumu.

Interaktīvās programmas jauniešiem „Tu vari vairāk” mācībās piedalījās divpadsmit Alūksnes un Apes novada jaunieši. Mācības tika sāktas ar tēmu par ideju ģenerēšanu un virzīšanu darbībā, kuru visas dienas garumā ar dažāda veida aktivitātēm jauniešiem palīdzēja apgūt Lauma Žubule no piedzīvojumu organizācijas „Lūzumpunkts”. Otrajā mācību dienā LLKC Alūksnes konsultāciju biroja ekonomikas un grāmatvedības speciāliste Dace Zvirgzda pastāstīja par biznesa plāna nozīmi uzņēmējdarbības uzsākšanā. Pēcpusdienā devāmies pie Naura Tetera, šī pasākuma 2012. gada dalībnieka, kurš par izstrādāto biznesa ideju tika pie naudas balvas. Nauris dalījās savā pieredzē ne tikai par VLT pasākumu, bet arī par dalību ELFLA pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu). Jauniešiem tika dota iespēja apskatīties uzstādītās iekārtas metālapstrādes un kokapstrādes vajadzībām. Trešajā dienā juriste Ilze Rubene stāstīja par uzņēmējdarbības formām, uzņēmumu dibināšanas un reģistrēšanas kārtību. Par grāmatvedības kārtošanu katrā no uzņēmējdarbības formām un finanšu plānošanu stāstīja Dace Zvirgzda. Pēdējās divās mācību dienās tika pārrunāta rīcības plāna izstrāde un prezentēšanas prasme, ko jauniešiem mācīja Edīte Siļķēna, amatieru teātra režisore.

Mācības beidzās ar biznesa plānu prezentēšanu un diskusiju par jauniešu ieguvumu šī pasākuma laikā un jauniešu iespējām laukos.

Jauniešu viedokļi par šo pasākumu:

  • pamatīgs ieskats biznesa plāna izstrādē;
  • sapratu, ko gribu darīt ideju ģenerēšanas nodarbībā;
  • ieraudzīju iespēju saņemt finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai;
  • jauni kontakti;
  • iegūtas jaunas zināšanas, iepazīta strādājošu uzņēmumu pieredze.

Mācību beigās tika izsniegti sertifikāti par piedalīšanos programmā „Tu vari vairāk” un dota iespēja piedalīties ideju konkursā „Laukiem būt!”.

Sarmīte Svilāne,

LLKC Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru