Atgādinājums par fizisko personu aizdevumu deklarēšanu

Ņemot vērā to, ka gan pavasaris, gan vasaras sākums lauksaimniekiem ir karsts darba laiks, daži pārskatu termiņi – it sevišķi tie, kas nav regulāri un ierasti, – var aizmirsties. Tāpēc, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, atgādinām par pienākumu deklarēt neatmaksāto aizņēmumu summas.

Fiziskajai personai IR JĀSNIEDZ:

 • informācija līdz 2014. gada 30. jūnijam;
 • par aizdevumiem, kas saņemti līdz 2013. gada 31. decembrim no viena aizdevēja;
 • kuru neatmaksātā daļa pārsniedz 15 000 eiro.

 Informācija NAV JĀSNIEDZ, ja aizdevējs ir:

 • kredītiestāde (banka)[*];
 • krājaizdevumu sabiedrība*;
 • licencēts patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs (licencētu pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams www.ptac.gov.lv);
 • persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (piemēram, bērni, vecāki, brāļi un māsas, vecvecāki un tml).

 Informācija nav jāiesniedz par aizdevumiem, kas saņemti no dažādiem aizdevējiem, ja to kopsumma pārsniedz 15 000 eiro, bet no viena aizdevēja saņemtais aizdevums nepārsniedz 15 000 eiro.

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs 15 000 eiro ir jāsniedz, aizpildot  veidlapu „Informācija par aizdevumu fiziskajai personai”, II sadaļa.

Informāciju VID var iesniegt vairākos veidos:

 • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot  VID pa pastu;
 • elektroniski, VID Elektroniskā deklarēšanas sistēmā nestrukturēta dokumenta veidā;
 • sūtot uz e-pasta adresi NP.lietvediba@vid.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu.

 Veidlapā jānorāda informācija par:

 • aizdevēju (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs);
 • aizdevuma ņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
 • aizdevuma izsniegšanas datumu;
 • aizdevuma neatmaksāto daļu 2013. gada 31. decembrī (aizdevuma neatmaksātās daļas apmērs tiek norādīts eiro);
 • līgumā paredzēto atmaksas termiņu.

 Ja aizdevums ir izsniegts latos vai citā valūtā, kas nav eiro, nosakot tā neatmaksāto daļu eiro, tiek izmantots Latvijas Bankas noteiktais kurss 2013. gada 31. decembrī. Ja aizdevums nav izsniegts latos vai eiro, tad, nosakot aizdevuma neatmaksātā daļas apmēru eiro, sākotnēji tā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 2013. gada 31. decembrī tiek pārrēķināta latos, un pēc tam no latiem pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa eiro.

Plašāka informācija pieejama arī Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&;id=6764&hl=1

 

VID informācija

Pievienot komentāru