Bēnes skolēni iepazīst Auces novada saimniecības un uzņēmumus

GalerijaPrint

Maija nogalē, kad līdz mācību gada beigām bija palikušas vēl tikai dažas dienas, Bēnes vidusskolas 6. klases skolēni audzinātājas Ineses Garbiles un skolotājas Daigas Garbiles pavadībā devās interesantā un piedzīvojumiem bagātā braucienā tepat pa Auces novada pagastiem, viesojoties lauku saimniecībās Vecauces, Lielauces un Īles pagastos.

Braucienu organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles nodaļas speciālistes Zanda Kalve un Raimonda Ribikauska, sadarbojoties ar Auces novada tūrisma informācijas konsultanti Sintiju Upmani.

 Par brauciena galamērķiem tika izvēlētas tādas saimniecības un uzņēmumi, kas bērniem būtu ne tikai interesanti apskates objekti, bet arī dotu iespēju pavērot, kā uzņēmīgi un aktīvi ļaudis, dzīvojot un strādājot laukos, spēj nopelnīt, iekārtot skaistas mājas un darīt interesantu un sirdij tīkamu darbu.

 Pirmā pieturas vieta bija LLU mācību un pētījumu saimniecības „Vecauce” govju ferma „Līgotnes”, kur Elenas Gušas pavadībā tika aplūkota slaukšanas zāle un automātiskā slaukšanas sistēma jeb „robots”. Protams, bija jāiet lūkot arī mazie teliņi, kas bērniem sagādāja lielu prieku. Turpinot piena lopkopības saimniecību apskati, tika apciemota arī zemnieku saimniecība „Baltiņi” Lielauces pagastā, kur aptuveni 150 govju liels ganāmpulks ir Verņu ģimenes pārziņā. Arī šī saimniecība izpelnījās skolēnu uzmanību.

 No piena pie māliem, jo tālākais ceļš veda uz SIA „Ceplis” ražotni, kur pats saimnieks Raimonds Ginters izrādīja plašo uzņēmuma teritoriju, sākot no izejvielu „kalniem” un beidzot ar krāsni, kur 1000 °C temperatūrā tiek dedzināti ķieģeļi. Mums tika dota iespēja ielūkoties vērienīgajā krāsnī no iekšpuses, kas ikvienam interesentam sagādāja pārsteidzošas izjūtas.

 Īles pagastā skolniekus sagaidīja „Kalna Cīruļu” saimniece Marika Grīslīte, kura ir ne tikai talantīga rokdarbniece un audēja, bet arī meistarīga pavāre un mājražotāja, tāpēc ciemiņi tika pie gardas zupas, pašceptas maizes, cepumiem un plātsmaizes. „Kalna Cīruļu” sētā bērnus priecēja arī draiski zosulēni un cālīši, bet pāris kilometru attālumā mitinās galvenā saimnieces rūpe – aptuveni 300 aitu liels ganāmpulks, kas ciemiņus sagaidīja, blēdams kā daudzbalsīgs koris.

 Mūsu mazais ceļojums noslēdzās turpat netālu – dziļi Īles pagasta mežos, starp Ružu un Svētes ezeriem, kur atrodas kādreizējās mežsarga mājas – „Ieviņas”, kurās šobrīd dzīvo Lustes ģimene. Saimnieces Sarmītes Lustes gādībā „Ieviņās” mitinās vairāki smalkie un gudrie mājas seski, turklāt nereti šeit nonāk tieši bez mājām palikušie un pamestie dzīvnieciņi. Bērnu rokās mīlīgie dzīvnieciņi lielākoties jutās ērti un droši, līdz ar to savstarpējo komunikāciju izbaudīja abas puses. Tagad mēs zinām, ja kādam rodas interese par sesku audzēšanu, tad droši var interesēties pie atsaucīgās un zinošās saimnieces. „Ieviņu” pagalmā galvenie saimniekotāji gan nav seski un pat ne kāds no daudzajiem suņiem, bet gan īstā sētas „dvēsele” – kādreizējais sacīkšu zirgs Mistika, kas tagad savā vaļā dzīvojas pa mājas apkārtni.

 Brauciena gaitā izdevās ieinteresēt bērnus par dzīvi un darbošanos laukos kā vienu no nākotnes iespējām, turklāt bērni daudz labāk iepazina tuvāko apkārtni – dzimto Auces novadu, jo reizēm interesantas un vērtīgas lietas turpat blakus neievērojam un braucam tās lūkoties tālu prom, nemaz nezinot, kas notiek tepat kaimiņu pagastā.  Dažiem no bērniem, par lielu pārsteigumu, tā bija līdz šim pirmā iespēja iejusties lauku dzīvē – aplūkot ražojošas lauku saimniecības, dažādus mājlopus un citus dzīvniekus. Skolēni visas dienas garumā bija ieinteresēti, aktīvi un darbīgi, vērīgi ieklausījās apciemoto lauku saimniecību un uzņēmumu īpašnieku, darbinieku stāstītajā, kā arī uzdeva jautājumus un izteica komentārus.

Vēlreiz liels paldies jāsaka visiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam un brauciena dalībniekus laipni uzņēma savās saimniecībās, lauku mājās un uzņēmumos!

 

Zanda Kalve,

LLKC Auces novada lauku attīstības konsultante

 

Sintija Upmane,

Auces novada tūrisma informācijas konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru