Biedrība “Asmu Latgalīts” sumina Preiļu novada lauksaimniekus

Laureātu kopbilde Artis Prikulis – sestais no kreisās

Preiļu novada kultūras centrā 31. janvārī notika Latgales Gada balvas pasniegšanas pasākums, kuru rīkoja biedrība „Asmu Latgalīts”.

 Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, kas tiek rīkota, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā. Tiek nominēti tie Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēki, kuri gada laikā ir devuši vislielāko  ieguldījumu  Latgales labā ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā.

 Latgales Gada balvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt ekonomisko izaugsmi un vairot Latgales iedzīvotāju labklājību, akcentēt pozitīvo, vienot Latgales iedzīvotājus, kā arī veicināt cilvēku aktīvu turpmāko darbību.

 Biedrība „Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un strādā tā labā, kā arī kalpo par piemēru pārējiem. Līdz 31. decembrim varēja iesūtīt pieteikumus, kas tiek pieņemti septiņās nominācijās:

Latgales gada labākais lauksaimnieks;

Latgales gada aktīvākais jaunietis;

Latgales gada ģimene;

Latgales gada varonis;

Latgales gada uzņēmējs;

Latgales gada aktīvākais seniors;

Latgales gada sirds cilvēks.

 Pieteikumus vērtēja komisija, kas veidota no Latgalē pazīstamām personībām. Pasākumu atbalstīja daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri strādā Latgalē.

 Nominācijā „Latgales gada labākais lauksaimnieks” ieguva Artis Prikulis. Viņš ir IK „Līdumnieki 86” īpašnieks Preiļu novada Saunas pagastā. Saimniecisko darbību uzsāka 2010. gadā. Saimniecība ir viena no lielākajām, spēcīgākajām un modernākajām graudkopības nozarē. Apstrādā 340 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, papildus nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu.

Artis Prikulis darba pieredzi guva bērnībā, strādājot vecāku saimniecībā un vēlāk Norvēģijā, bet nonāca pie secinājuma – gribu strādāt sev, savā dzimtajā pusē Latgalē. Artim ir pozitīva pieredze Eiropas Savienības projektu piesaistē. Viņš izmantojis Zemes kreditēšanas programmu lauksaimniecības zemes iegādei. Paralēli saimniekošanai tiek veikta apkārtējās vides sakārtošana, veidojot patīkamu vidi darbam un atpūtai. Artis aktīvi iesaistās sabiedriskajās organizācijās, piedalās rīkotajās sporta spēles un lauksaimnieku pasākumos. Ģimenē audzina divus dēlus. Artis lepojas par savas saimniecības attīstību un paveiktajiem darbiem.

Pateicoties stipriem un gudriem cilvēkiem, viņu pašapziņai, mērķtiecībai un mīlestībai pret savu zemi, laukos uzturētas dzīvas tautas tradīcijas, izkopts darba tikums un uzkrātas zināšanas. Artis ir paraugs citiem jauniešiem, kuri vēl šaubās par savas uzņēmējdarbības attīstību laukos, savām spējām un zināšanām. Saimnieks ir pārliecināts par modernas saimniekošanas iespējām Latgalē.

Elza Spodra Elste,

LLKC Preiļu novada lauku attīstības konsultante

Laureātu kopbildē Artis Prikulis – sestais no kreisās

Pievienot komentāru