Dobeles novada lauku attīstības konsultantes tiekas ar mazpulcēniem

Pavasaris ir aktīvs darba laiks visiem mazpulcēniem. Tiek izvēlēta projekta darba tēma, lai vasaras mēnešos varētu cītīgi strādāt, jo rudens pusē ražas skatē vajadzēs pastāstīt un parādīt paveikto. Lai veiksmīgāk noritētu darbs, es un Ilga Šteinmane – Dobeles novada lauku attīstības konsultantes – 19. maijā norunājām tikšanos ar Annenieku mazpulcēniem. 

Mazpulcēni aktīvi iesaistījās sarunā par lauku darbu secību labas graudaugu ražas ieguvē. Daudz interesanta par lopkopības nozari pastāstīja Elga Gintere. Turpmāk ikviens zinās, kā mājas apstākļos pavisam vienkārši noteikt olas svaigumu, kā atšķirt un pazīt pīļu, tītaru, zoss un paipalu olas, cik sver tikko piedzimis sivēntiņš, cik daudz vilnas var nocirpt no vienas aitas. Ne visi vēlējās pagaršot vārītas paipalu olas, bet degustētāji atzina, ka tās ir ļoti gardas. 

Visi  mazpulcēni aktīvi darbojās praktiskajās nodarbībās par dārzeņu un lopbarības augu sēklu atpazīšanu, tika noteiktas arī graudaugu sēklas un katras labības pārstrādes produkti. Visnepazīstamākās daudziem bija grūbas, jo tās nav iekļautas ģimenes ēdienkartē. Aizrautīgi norisinājās viktorīna par visu dzirdēto. Pareizākās atbildes bija tiem audzēkņiem, kuru ģimenēm ir zemnieku saimniecības, kuri paši aktīvi piedalās lauku darbos un mājlopu kopšanā. 

Sadarbībā ar LLKC Dobeles nodaļas speciālistiem patīkamu pārsteigumu mazpulcēniem sagādāja uzņēmums „Dobeles Dzirnavnieks”, kas dāvāja savus ražojumus loterijai bērniem. Patiess prieks staroja skolēnu acīs, jo katra mazpulcēna ģimene savā maltītē varēs pagatavot kādu uzņēmuma izstrādājumu – gardu biezputru, makaronus vai izcept kēksu. 

Katrs piemiņai saņēma arī konsultāciju biroja dāvātu īpašu pildspalvu, kas gatavota no dabas materiāliem. Bērni izteica vēlēšanos pašiem ciemoties Dobeles ražošanas uzņēmumā, lai vērotu, kā top veselīgā produkcija. 

Tā kā daudzās ģimenēs vairs neaudzē mājlopus, tika runāts, ka derīgi būtu apmeklēt arī moderno liellopu fermu saimniecībā „Vecauce”, kur govis slauc ”robots”. 

Laiks pagāja nemanot, un visi mazpulcēni atzina  - bija vērtīga pēcpusdiena!

 

Elga Gintere,

Dobeles novada lauku attīstības konsultante 

Pievienot komentāru