Eiropas konferencē liela interese par mikrokredītu pozitīvo praksi Latvijā

PielikumiPrint

LLKC Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska pēc Eiropas Komisijas uzaicinājuma septembra sākumā Eiropas konferencē par lauku attīstību, kas notika Korkā.

Speciāliste konferences dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas lauku sieviešu mikrokredīta kustības pozitīvo praksi. Darba grupās tika izstrādāti desmit ES lauku attīstības politikas novirzieni turpmākajiem gadiem. 

Stāsta Raimonda Ribikauska: “Vispirms 4. septembrī Korkā, viesnīcā “Rochestown Park” iekārtojām stendu Latvijas lauku sieviešu mikrokredīta kustības pozitīvās prakses prezentēšanai. Iepriekš organizatoriem tika sagatavots un nosūtīts teksts angļu valodā, kā arī fotogrāfijas stenda izgatavošanai. Stendā tika izvietotas Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) FEM INTERREG IIIB projekta „Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” ietvaros izdotās grāmatas, LLSA 2007. gadā saņemtā ES uzņēmējdarbības balva un izdales materiāli. 

Nākamajā dienā notika Eiropas konferences atklāšana, kurā piedalījās

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vadītājs Česlavs Adams Siekierskis, Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans, Slovākijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministre un Padomes priekšsēdētāja Gabriela Matečna.

Konferencē norisinājās darbs četrās grupās:

  • Izaugsme un ieguldījumi lauksaimniecības pārtikas piegāžu ķēdē lauku ekonomikas paplašināšanai;
  • Lauku vide, klimats un ūdens resursi;
  • Inovāciju virzīšana lauksaimnieku vajadzībām;
  • Lauku vitalitātes veicināšana.

Korkas universitātē notika arī Zilās ekonomijas autora Guntera Pauli lekcija par inovatīvo domāšanu.

Trešajā dienā turpinās darbs grupās, notika prezentācijas par paveikto un paneļdiskusija par inovatīviem un alternatīviem pasākumiem.

Konferences noslēgumā uzstājās konferences priekšsēdētājs, OECD Berlīnes Centra direktors Heino fon Meiers, bijušais ES lauksaimniecības komisārs, 1996. gada Korkas pirmās konferences ierosinātājs Francs Fišlers un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans.

Visu konferences laiku darbojās “Projektu tirgus”. Tika prezentēti 20 projekti no visas Eiropas Savienības, tajā skaitā 12 lauku attīstības projekti (starp tiem LLSA mikrokredīts) un astoņi ar lauksaimniecību saistīti projekti. Projektu vadītāji sniedza mutisku informāciju un informatīvus materiālus interesentiem.                                                                                                              

Otrajā Korkas konferencē tika noteikti desmit politikas virzieni, pēc kuriem Eiropas Savienībai nākotnē būtu jāvadās. Korkas deklarācija “A Better Life in Rural Areas” (skat. pielikumā) tika iesniegta Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram Filam Hoganam.

Līdzdalība konferencē sniedza ieskatu Eiropas lauksaimniecības politikas veidošanā. Par LLSA mikrokredīta kustības pozitīvo praksi interesi izrādīja daudzi konferences dalībnieki, jo arī darba grupās tika meklēti alternatīvi risinājumi banku aizdevumiem. Latvijas Lauku sieviešu apvienība ir pozitīvs piemērs, kā izveidot ne-banku sektoru aizdevumu izsniegšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Mikrokredīta ideju lauku sievietēm Latvijā 1997. gadā aizsāka LLU profesore Baiba Rivža un docente Maiga Krūzmētra. LLSA mikrokredīta kustības pasākumu es pārzinu kopš 2002. gada. Nodibinājums “Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības fonds” ir dibināts 2007. gadā, esmu tā vadītāja kopš fonda dibināšanas.”

Pievienot komentāru