Iepazīsti “Laukiem būt!” visā Latvijā vienlaikus!

  Jauniešu iecienīto biznesa ideju mācību “Laukiem būt!” pirmā tikšanās šogad visā Latvijā notiks vienlaikus – 9. oktobrī. Šo pasākumu jau devīto gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Kur un kā notiks pirmā tikšanās, ikviens jaunietis var uzzināt sev tuvākajā LLKC birojā, kas kopumā visā valstī ir 26.

Baiba Gulbe, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja: “Jauniešu interese par šo pasākumu ir nemainīgi liela. Šogad redzam arī kādu jaunu tendenci, – daudzi Rīgas jaunieši meklē sev tuvāko LLKC biroju, lai saprastu, ko var darīt, piemēram, mantotajā īpašumā kādā no Latvijas novadiem.”

Atgādinām, ka pasākuma “Laukiem būt!” mērķis ir iedrošināt jauniešus laukos iesaistīties kā lauku sabiedriskās dzīves attīstīšanā, tā sava biznesa veidošanā reģionos. Pirmajā tikšanās reizē, izpratuši savas biznesa idejas dzīvotspēju vai radījuši jaunu, jaunieši var doties tālāk un piedalīties piecu dienu ilgās mācībās, kas daļēji notiks klātienē un daļēji – attālināti. Mācību ietvaros padziļināti var apgūt ideju ģenerēšanu, uzņēmējdarbības pamatus, nepieciešamo tirgus analīzi, finanšu un mārketinga plānošanu, kā arī citus biznesa uzsākšanai svarīgus aspektus.

Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādā biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņem sertifikātu. Savukārt pēc mācībām jaunietis var saņemt individuālas konsultācijas sava biznesa plāna pilnveidošanai un  decembrī pieteikt savu ideju konkursam,  pretendējot uz nonākšanu finālā un naudas balvu idejas īstenošanai.

Uzziņai:

“Laukiem būt!” mācībās līdz šim piedalījušies 1717 jaunieši. Konkursā startējuši 446 jaunieši. Pasākums notiek visā Latvijā, sev tuvāko mācību norises vietu var atrast, sazinoties ar LLKC uzņēmējdarbības konsultantiem, vai rakstot uz laukiembut@llkc.lv

Plašāka informācija: Baiba Gulbe, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja, tālr. 27811676, kā arī “Laukiem būt!” feisbuka lapā un http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana

“Laukiem būt!”mācības  notiek VLT pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

 

Pievienot komentāru