Ikšķiles uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvāniem

Ikšķiles novada uzņēmēju pārstāvji 19. maijā devās pieredzes apmaiņas vizītē pie Līvānu kolēģiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti pasākumi, kurus veic Līvānu novada uzņēmēju padome, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, kā arī biedrība „Līvānu novada uzņēmēji”. 

Līvānu novadā ir izveidots biznesa inkubators „Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs”, kas sniedz atbalstu esošajiem pilsētas un novada uzņēmumiem un veicina tajos jaunu ideju un produktu izstrādi, kā arī sekmē jaunu uzņēmumu veidošanos Līvānu novadā. Papildus tam Līvānu novada uzņēmējiem tiek piedāvātas ar profesionālas mācības, piemēram, „Sales!” (Pārdošanas vadība), „Eksporta attīstība” un „LEAN metode uzņēmumu izdevumu optimizēšanai”. Interesanti pasākumi tiek piedāvāti arī skolēniem, piemēram, biznesa ideju konkurss pamatskolas skolniekiem un biznesa plāna sagatavošanas apmācības vidusskolniekiem.  

Līvānu novadā uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi tiek ieviesti jau kopš 2004. gada. Viens no veiksmīgākajiem risinājumiem jaunu speciālistu piesaistei uzņēmumos ir Stipendiju fonda izveide. 

Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka iepazīstināja Ikšķiles pārstāvjus ar Līvānu novada ekonomisko profilu, attīstības programmas prioritātēm, rūpnieciskajām teritorijām un ekonomiskajām zonām. 

Stipendiju fonds ir vietējo uzņēmēju iniciatīva un tā mērķi ir veicināt investīciju piesaisti Līvāniem, intelektuālā potenciāla attīstību, sevišķi eksakto zinātņu jomā un jaunu darbavietu radīšanu, kā arī atbalstīt centīgus un studēt gribošus jauniešus, kuri uzrādījuši labas un teicamas sekmes mācībās un kuriem ir ierobežota maksātspēja.

 Stipendiju fonds arī palielina prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas un veicina Līvānu novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.

Ikšķiles novada pārstāvjiem radās viedoklis, ka Līvānos ir izveidojusies veiksmīga un  rezultatīva sadarbība starp pašvaldību un uzņēmējiem, kas veido auglīgu vidi jaunu uzņēmumu radīšanai.

 

Dzidra Dombrovska,

Ikšķiles novada lauku attīstības konsultante 

Pievienot komentāru