Jaunieši atzinīgi vērtē iegūto informāciju

Bērzpils un Tilžas vidusskolās 16. un 17. oktobrī tika organizēta LLKC Balvu nodaļas informatīvā diena un pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem. Pasākums tika īstenots ar mērķi radīt skolēniem interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot izpratni par nozaru darbību, kā arī popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību. Tikšanās laikā Anita Kokoreviča un Tamāra Lielbārde iepazīstināja jauniešus ar uzņēmējdarbības iespējām laukos un izglītība programmām   Latvijā ar lauksaimniecību saistītās profesijās. Tika stāstīts par LLKC darbības nozarēm un to lomu uzņēmējdarbības attīstībā. Skolēni informēti par novada uzņēmējiem dažādās nozarēs – piena, gaļas lopkopībā un graudkopībā, ka arī lauku tūrismu, mājražošanu, augļu un ogu audzēšanu un pārstrādi. Skolēniem tika pastāstīts par LLKC rīkoto konkursu “Laukiem būt!” un novada jauniešu panākumiem.

Skolēni aktīvi piedalījās konsultantu sarūpētajās aktivitātēs, atjautības uzdevumu risināšanā, atbildēja uz dažādiem jautājumiem par uzņēmējdarbību. Noslēgumā skolēni saņēma nelielas piemiņas balviņas.

Skolēni 17. oktobrī no savām  skolām devās  uz Balviem, kur tikās ar novada jaunajiem uzņēmējiem Elīnu Kalniņu un Jeļenu Golovnevu, uzklausīja viņu stāstus par uzņēmējdarbību.

Elīna stāsta: Man patīk radīt un realizēt sevi visdažādākajās mākslinieciskajās formās, un šobrīd tās ir „Benorse” – koka interjera lietu, dizaina priekšmetu un funkcionālu dekoratīvu trauku izgatavošana. Koks visos laikos cilvēkiem ir bijis tīkams, izstarojot siltumu un radot mājīgumu, mūsdienās var būt arī ļoti moderns interjera papildinājums. Sākumā tiek ņemta finiera plāksne, vektorgrafikā veido dizainu, ko pārnes uz lāzeri, savukārt jau lāzers izgriež tādu apdegušu formiņu, kuru apstrādājam un pulējam ar smilšpapīru. Tas viss ir roku darbs. Katra detaļa balsta cita citu un nav nepieciešama līme vai nagla.  Šajā vidē, kur tik daudz ir plastmasas, mūsu koks neizskatās ne smagnēji, ne vecmodīgi, bet viegli un moderni. Tiek radīti skaisti priekšmeti: trauki, kas ir izmantojami gan dekoratīvi, gan funkcionāli, kas spēj būt skaisti un tajā pašā laikā tajos var uzglabāt gan augļus, gan svecītes, gan citas lietas, dekoratīvos ziedus vai lietussargus. Nākotnē raugos ļoti cerīgi, viss darbojas ar uzviju, ar jaunām idejām, ar jauniem pasūtījumiem. Man nav mērķa pelnīt miljonus, bet to, ko esmu ieguldījusi, atpelnīt es varu, un pagaidām mani tas apmierina.”

Uzņēmēja Jeļena Golovneva, “LaMur flowers decoration” dekorēšanas studijas īpašniece, izgatavo lielformāta ziedus no inovatīviem materiāliem. Jeļena stāsta: “Nu jau  ir pagājis gads,  kopš strādā mans uzņēmums, un esmu  gandarīta  par paveikto.
Lielformāta ziedi Eiropā kļūst arvien populārāki, iespējas ir neierobežotas. Lielformāta ziedu dekorācijas var izmantot pasākumu noformēšanai, interjera dekorēšanai, āra dekoram. Ir īstenoti vairāki projekti: esmu pārdevusi savas izstrādātās dizainiskās lampas ziedu formā, izveidojusi vairākas ziedu kompozīcijas un arkas. Pakalpojumus sniedzu, dekorējot kāzas, dzimšanas dienas, izlaidumus, skaistumkonkursus (kā sponsors)”.  Jeļena uzskata, ka uzņēmējdarbības ideja ir spējīga dzīvot ilgtermiņā, pieprasījums pēc pakalpojumiem ir liels. Dekorācijas var izmantot vairākas reizes, kas ir milzīgs pluss. Produkts ir izturīgs, kvalitatīvs un veic savu funkciju.

Apburošās uzņēmējas Elīna Kalniņa un Jeļena Golovneva pozitīvi un apņēmīgi raugās nākotnē. Balvos ir iespējas radīt un īstenot radošas idejas. Vēlējums skolēniem – darboties un neapstāties pie pirmajām grūtībām.

Otrajā dienas pusē devāmies uz Malnavas koledžu. Skolēnus laipni sagaidīja Malnavas koledžas direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā darbā Aivars Ruskulis, kurš aicināja skolēnus un apskatīties koledžas telpas un stāstīja par mācību programmām.

Skolā tiek piedāvāta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas saistīta ar autotransportu un uzņēmējdarbību lauksaimniecībā; profesionālā vidējā izglītība – auto diagnostiķis, automehāniķis, finanšu darbinieks, augkopības tehniķis, lopkopības tehniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, dārzkopis, lopkopis, kā arī piedāvājumā ir jauniešu garantijas projekta grupas, kur apgūst banku zinības un finanses, lauksaimniecības tehniku un augkopību.

Skolēniem ne tikai izrādīja skaisto skolu, bet arī paradīja materiāli tehnisko bāzi. Notika arī sporta aktivitātes. Skolu jaunieši bija apmierināti. Pasākumā piedalījās devītās klases skolnieki un divi skolotāji.

Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja iespēju piedalīties aktivitātē  un pēc pasākuma atzinīgi vērtēja iegūto informāciju,  un apgalvoja, ka bija interesanti apskatīt Malnavas koledžu, tikties ar jaunajiem uzņēmējiem.

Brauciens notika Valsts Lauku tīkla īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Anita Kokoreviča un Tamāra Lielbārde,                                                                                                                      

LLKC Balvu novada lauku attīstības konsultantes

Pievienot komentāru