Jaunieši – iedvesmoti un gatavi rīcībai!

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jelgavas un Dobeles nodaļa darbus februārī un martā uzsāka ar Valsts Lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācību programmu „Tu vari vairāk!”. Jelgavas un Dobeles nodaļā programma tiek īstenota jau trešo gadu pēc kārtas, aicinot piedalīties un motivējot jauniešus no 18 līdz 30 gadiem.

Padarītais

Darbs ar jauniešiem Jelgavas, Ozolnieku un Dobeles novados 2014. gadā iesākās ar VLT pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācībām „Tu vari vairāk!”. Uz informatīvo dienu 4. februārī tika aicināti visi interesenti no tuvējiem novadiem, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, attīstīt savu ideju un palikt laukos. Šajā dienā pārstāves no Jelgavas (I. Caune), Ozolnieku (A. Pošeika) un Dobeles (S. Velberga) novadiem aprakstīja uzņēmējdarbības vidi, raksturoja dominējošās nozares un iespējamās brīvās nišas jaunajiem. Par jauniešu iespējām ideju īstenošanā Nevalstisko organizāciju (NVO) sektorā pastāstīja Kristīne Kode, kura ir jauniešu biedrības „ideA” pārstāve. Pieredzējuši uzņēmēji no sešām dažādām nozarēm dalījās savā pieredzē un sniedza ieteikumus jauniešiem, kuri ir izvēlējušies uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Informatīvā diena visiem interesentiem

Pirmā mācību diena notika 13. februārī, kad ekonomikas konsultante Madara Grišjāne lekcijā par uzņēmējdarbības plāna izstrādes pirmo posmu stāstīja un deva praktiskus uzdevumus, lai apmācību dalībnieki daudz vairāk izprastu plāna nozīmi. Par krājaizdevu sabiedrībām jeb zemnieku pašu veidotām bankām saprotami pastāstīja zemnieku apvienības krājaizdevu sabiedrības „Avots 37” pārstāve Rita Čigāne. Par uzņēmuma dibināšanas ABC un grāmatvedības pamatu minimumu uzņēmējdarbības uzsākšanai plašu materiālu sagatavoja un pastāstīja grāmatvedības konsultante Silva Soprovska.

Dienas noslēgumā par sevi, savu pieredzi, ideju un mācībās iegūto jauniešiem pastāstīja iepriekšējo divu gadu dalībnieki. Konkursa „Laukiem būt!” laureāti 2012. un 2013. gadā – Jevgeņija Ribikauska un Jānis Hercbergs.

Visa otrā mācību diena tika pavadīta kopā ar aizrautīgo, profesionālo un pārliecinošo Dainu Reinfeldi. Viņa izzināja katru no dalībniekiem, sniedza savu padomu. Dienas gaitā tika apskatītas dažādas tēmas – cilvēka karjera kā attīstības process visas dzīves garumā; pamatprincipi, kā vadīt savas karjeras attīstību; pašnodarbinātība kā iespēja; dažādas aptaujas un diskusijas, kas palīdz sevi iepazīt. Dienas noslēgumā lektore raksturoja katra personību un deva motivāciju strādāt gan ar sevi, gan attīstīt savu ideju un nepadoties.

Tikšanās ar D. Reinfeldi

Trešajā dienā turpinājās biznesa plāna izstrādes otrais posms par finanšu plānu, stratēģiju un risku novērtēšanu kopā ar Madaru. LLKC Jelgavas nodaļas speciālistes Videga Vītola un Dace Drošprāte uzrunāja jauniešus par tēmu – kāpēc uzņēmējdarbībā nepieciešama sadarbība? Viņas zinoši pastāstīja par biedrību un kooperatīvu praktiskajiem piemēriem un ieguvumiem, sniedza ieskatu par ES un ELFLA jaunā pļānošanas perioda paredzētajiem atbalsta veidiem. Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum” pārstāve Laura Saulīte stāstīja par līdzfinansējuma iespējām, atbalsta programmām, uzsākot uzņēmējdarbību. Dienu noslēdza SIA „Viesu līči” īpašnieks Modris Jansons. Viņš jauniešiem stāstīja laika gaitā iegūtos secinājumus un gudrības, nepārtraukti strādājot un attīstoties. Nepieciešams darīt tik cik vajag, jāprot uzticēt darbus arī citiem. Viņš uzsvēra, ka svarīga ir vēlme mācīties – apgūt valodas, pilnveidošanās un atbildības sajūta.

Iedvesmojoša tikšanās ar M. Jansonu

Ceturtajā mācību dienā dalībnieki prezentēja savas tik atšķirīgās un interesantās biznesa idejas LLKC pārstāvjiem. Spēja savu ideju aizstāvēt un pamatoti atbildēt uz jautājumiem un tajā pat laikā spēja paskatīties uz savu ideju no citu skatu punkta. Par savu pieredzi un uzdrīkstēšanos uzsāk ko savu stāstīja Raitis Ence. Viņš ir Jelgavas biroja ekonomikas konsultants un savas zemnieku saimniecības īpašnieks.

Piektā diena tika plānota kā noslēdzošā mācību diena 2014. gada dalībniekiem un satikšanās diena iepriekšējo gadu mācību „Tu vari vairāk!” dalībniekiem. Dienas pirmajā pusē viņi tikās ar Dainu Reinfeldi, kad tika pārrunāta tēma – uzņēmējs kā vizītkarte savai uzņēmējdarbībai, kā to sasniegt? Pēc tam visi dalībnieki klausījās mārketinga speciālistes Ingūnas Rubenes lekciju par mārketinga aktivitātēm uzņēmējdarbībā, uzsvaru liekot uz interneta vides iespējām un risinājumiem. Mācību un satikšanās diena bija gara, bet piepildīta, to atzina arī dalībnieki. Viņi priecājās par kopā sanākšanas iespēju, kad var pārrunāt kā ir gājis un kādi ir nākotnes plāni – viņi ir domubiedri, kuriem ir savs mērķis.

Apmācību dalībnieks Kaspars Otikovs mūs visus pacienāja ar savu ideju – diedzētām sēklām. Nogaršojot tās, ikviens sajuta pavasara garšu.

Kaspars Otikovs un viņa biznesa ideja

Darāmais

Ar to viss nebeidzas... Darbs pie savas biznesa idejas turpinās, aktīvākajiem un uzņēmīgākajiem jauniešiem būs iespēja izstrādāt biznesa plānu un piedalīties konkursā „Laukiem būt!”, kas norisināsies divās kārtās – reģionu un Latvijas mērogā.

Konkursā „Laukiem būt!” var piedalīties visi jaunieši, kas iesnieguši pieteikumu (t. sk. biznesa plāns) dalībai konkursā un atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Nākamais solis

Mēs vēlamies saglabāt un uzturēt kontaktu ar ikvienu programmas dalībnieku, tādēļ vasaras sākumā tiks organizēts pieredzes brauciens „Tu vari vairāk!” jauniešiem, kuri piedalījušies Jelgavas nodaļas rīkotajās apmācībās arī iepriekšējos gados. Sīkāka informācija jauniešiem tiks nosūtīta, tad, kad pasākums būs tuvāk, – gaidiet!

Jauniešu atziņas

Jauniešu atziņas par apmācībās iegūto bija pozitīvas un motivējošas, dažas no tām:

-        Šajās dienās ieguvu daudz vairāk nekā četros mācību gados augstskolā.

-        Satiku domubiedrus un apmainījāmies kontaktiem.

-        Mācību laikā jau esmu sācis īstenot savu ideju.

-        Lauzti stereotipi par uzņēmējdarbību – vēlētos to pati uzsākt.

-        Ir jābūt pacietīgam, bet tajā pašā laikā pārliecinātam par savu ideju.

-        Apmācību laikā paplašināju savu redzesloku arī par citām nozarēm.

-        Vērtīgas atziņas pēc tikšanā ar dažādiem speciālistiem un uzņēmējiem.

-        Citu pieredzes stāsti ir iedvesmas avots, lai pats rīkotos.

-        Radās svarīga atziņa, kas man būs kā dzinējspēks – Es varu!

 

Zane Rone,

LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultante

 

FOTO: Z. Rone, V.Vītola

 

Pievienot komentāru