Ķeipenes skolēni plāno, ko darīt pēc skolas beigšanas

GalerijaPrint

Miglas un krāsainu lapu ieskautā rudens rītā neliels bariņš bērnu pa dubļainu taku brien aitu aploka virzienā, lai ar tradicionālās lauksaimniecības jomas praktisku iepazīšanu turpinātu informatīvajā dienā aizsākto uzņēmējdarbības iespēju iepazīšanu laukos. Ķeipenes pamatskolas 6.-9. klašu skolēni pieredzēs brauciena laikā tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības veidiem laukos, izglītības un finansējuma piesaistes iespējām, sākot ar   informatīvo dienu septembrī, un vēlāk, oktobrī, dodoties pieredzes braucienā apskatīt reālas lauku saimniecības un uzņēmumus. Bērniem tika parādīts, ka tepat, viņiem blakus, ir apņēmīgi cilvēki, kuri dzīvo un veic veiksmīgu uzņēmējdarbību lauku teritorijā.

Informatīvo dienu sākām ar skolēnu pašu iepriekš sagatavotajām prezentācijām par to, ar ko viņi lepojas savā Ķeipenes pagastā un kā jauniešiem visvairāk tur pietrūkst. Vairums bērnu stāstīja tieši par veiksmīgiem uzņēmumiem savā tuvākajā apkārtnē, pieminēja arī savu skolu un tūrisma apskates objektus. No tā, kā  pietrūkst, visbiežāk tika minēts jauns un mūsdienīgs vai atjaunots sporta laukums, jauniešu sporta un atpūtas centrs. Turpinājām ar LLKC uzņēmējdarbības konsultanta prezentāciju, iekļaujot iedvesmojošus pieredzes videostāstus par lauku jauniešiem, kā arī sarīkojām “sniega piku kauju” ar skolēnu atbildēm uz jautājumu: kas motivētu palikt laukos un uzsākt savu uzņēmējdarbību. Ķeipenes skolēnus palikt dzimtajā vietā galvenokārt motivētu attīstīta infrastruktūra, ģimene un plašākas finansējuma iegūšanas iespējas. Dienas noslēgumā notika prezentācija un ekskursija pa Ogres tehnikuma visām nodaļām karjeras konsultanta pavadībā. Galvenā atziņa, ko skolēni guva:  lai iegūtu labi apmaksātu darbu vai izveidotu veiksmīgu uzņēmumu, ir jābūt motivācijai un zinātkārei, pats no sevis nekas nenotiks. Par šo atziņu visvairāk priecājas bērnus pavadošās skolotājas.

Pieredzes brauciena dienu sākām ar tradicionālās lauksaimniecības piemēru – lopkopības (aitas) un augkopības (graudi) saimniecību “Elekši”, kuras  saimniece Linda pastāstīja, kā no aizaugušiem laukiem smaga un uzcītīga darba rezultātā izveidota esošā saimniecība, piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu – konkrēti aitu iegādei. Vēsajā rītā bērni sildījās pie ugunskura un, ēdot saimnieces tikko cepto ābolmaizi ar siltu tēju, klausījās, kas motivēja Lindu atgriezties un palikt laukos.

Turpinājām ar lauku tūrisma piemēru apskati šūpoļu parkā “Zuši”, radot skolēnos izpratni, ka tūrisma objektu var radīt jebkur un no jebkā, ja vien ir laba ideja. Izrunājām, ka tepat blakus šim parkam ir arī aktīvās atpūtas vieta “Aļaska”, par kuru gandrīz neviens nezināja, no kā secinājām, ka reklāmai ir ļoti būtiska loma uzņēmējdarbībā. Bērni tika pacienāti ar viņiem labi pazīstamajām Ķeipenes piparkūkām ar simbolisku uzrakstu “Laukiem būt!”. Tieši ar tām vairumam asociējas tūrisms Ķeipenē. Un tad, protams, visi varēja izšūpoties no sirds.

Pēc tam devāmies uz Suntažiem, kur paviesojāmies kokapstrādes uzņēmumā SIA “Upeslīči”, redzot kā no maza dažu cilvēku roku darba ir attīstījies uzņēmums ar vairāku miljonu eiro gada apgrozījumu, dodot darbu 54 cilvēkiem.

Noslēdzām braucienu turpat netālu Suntažos radītajā SIA “Diamonds Food Group”, kuras vadītāja Monika Ziemele (viņas iedvesmas stāsta video bērni vēroja jau informatīvās dienas laikā) pastāstīja par bezglutēna un bezlaktozes kulinārijas ražotni, kas radīta, domājot par pašas bērnu vajadzībām, bet attīstīta un paplašināta, pateicoties Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Stāstījums tika papildināts ar bērniem uzdotajām mīklām, emociju piesātinātiem pieredzes stāstiem un, protams, arī dažādu kūku degustāciju.

Ķeipenes jauniešu skolotājas uzskata, ka šādu pasākumu vajadzētu rīkot katru rudeni, lai motivētu bērnus un sniegtu idejas par to, ko darīt tālāk pēc skolas beigšanas. Un tas, šķiet,  arī ir vislabākais šī pasākuma vērtības mērs, kas rosina darboties un veidot līdzīgus informējošus un motivējošus pasākumus arī turpmāk.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla ietvaros īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Elīna Masteiko,

LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru