Konkurss skolēniem „Zemes meita” un „Zemes dēls”

Aktīvākie Tērvetes novada skolu audzēkņi 14. martā piedalījās konkursā „Zemes meita”, „Zemes dēls”. Konkursu rīkoja Augstkalnes vidusskola sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tērvetes novada lauku attīstības konsultanti.

Augstkalnes vidusskolas direktora vietnieces Rudītes Dudes un mājturības skolotājas Ivetas Mitrevicas pārziņā bija konkursa praktiskā un izzinošā daļa, savukārt lauku attīstības konsultantes Montas Mantrovas pārziņā bija sadarbības veicināšana ar novada uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām.

Konkursa mērķis bija: rosināt bērnus mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku; veicināt harmoniskas personības veidošanos un pusaudžu vispusīgu attīstību; palīdzēt apgūt dzīvē nepieciešamās darba un sadzīves iemaņas; sniegt iespēju celt pašapziņu, publiski apliecinot savas spējas un talantus dažādos uzdevumos – praktiskos, fiziskos, radošos un intelektuālos; iepazīties ar novada zemnieku saimniecību, amatniecības, uzņēmumu un biedrību darbu u. c.

Lielu atbalstu konkursa sarīkošanai sniedza LKS „Dāmnieki”, Tērvetes Dabas parks, nodibinājums „Lāsītes”, Tērvetes novada dome, biedrība „Mežmuižas Mežrozītes”, Mežmuižas 311. Mazpulks, zemnieku saimniecība „Straumes” Bukaišu pagastā, LLKC Jelgavas un Dobeles nodaļas, VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Atlum”.

Jau no paša pirmā konkursa uzdevuma – vizītkartes, kas bija mājās sagatavota prezentācija, varēja redzēt lielo darbu, kas bija ieguldīts, palīdzot dalībnieku ģimenēm, skolotājiem un, jo īpaši, mājturības skolotājiem. Skolēni stāstīja par savām brīvā laika interesēm, piemēram, handbolu. Dažiem tā bija mājinieku aizraušanās vai uzņēmējdarbība. Bet lielākais vairums pusaudžu demonstrēja savus mājturības stundās tapušos darbus. Tie bija ar mīlestību un precizitāti darināti – tamborēta sedziņa, āmurs vai ikvienā mājā nepieciešamā putekļu slotiņa. Darbi tika izvietoti izstādē skatītāju vērtēšanai un skatītāju balvas noteikšanai.

Veselības darbnīcā „Vecāsmātes zāļu skapītis” gan puišiem, gan meitenēm bija jānosaka ārstniecības augi. Savukārt produktu darbnīcā „Lapsas virtuve” bija uzdevums noteikt auduma maisiņā paslēptus pārtikas produktus. Kamēr meitenes ielūkojās „Vecmāmiņas pūra lādē” – izadīja mazu paraudziņu pēc zīmētās shēmas, zēniem bija jāsapucējas – jāsasien kaklasaites. Patīkami, ka žūrijā piekrita piedalīties prasmīgas saimnieces, skolotājas, mājturības skolotāji un uzņēmēju pārstāvji.

Galdniecības darbnīcā „Es gribu rītā mežā braukt un pie apses pieķerties” puišu uzdevums bija atpazīt galdniecības instrumentus. Rokdarbu darbnīcā zēni gatavoja Tērvetes Dabas parka sarūpētos putnu būrīšus. Tagad vērtēšanai pievienojās Tērvetes Dabas parka koktēlniecības darbnīcas vadītājs Jānis Udrass, kas atviegloja žūrijas darbu. Meitenēm tajā pašā laikā bija uzdevums uzšūt un izdekorēt somu no ekoloģiskiem materiāliem.

Erudītu konkursa „Gudrs, vēl gudrāks” sadaļu palīdzēja sagatavot priekšmetu skolotāji. Katra grupa atsevišķi centās atbildēt uz jautājumiem matemātikā, dabas zinībās un latviešu valodā.

Kad žūrija jau bija apkopojusi rezultātus, un visi sapulcējušies zālē, tika prezentēts mājas darbs, kurā bija jāsagatavo reklāma par vietējiem uzņēmumiem, biedrību darbību un zemnieku saimniecībām. 5.-6.klašu grupu pārstāvji lepojās ar biedrību darbību savā pagastā. Bukaišu pamatskolas bērni izstāstīja arī par biedrību darbību 20. gs. sākumā un biedrību „Skaties tālāk” mūsdienās. Augstkalnieki dižojās ar nodibinājuma „Lāsītes” un biedrības „Mežmuižas Mežrozītes” paveikto. 7.-9. klašu audzēkņu uzdevums bija iepazīties ar vietējiem uzņēmējiem. Reklāmas laikā dzirdējām prezentācijas no topošajiem LKS „Dāmnieki” un Tērvetes Dabas parka darbiniekiem. Augstkalnes dalībnieki iepazīstināja ar visiem Augstkalnes uzņēmējiem, savukārt bukaišniekiem laba sadarbība jau izveidojusies ar vietējās pamatskolas skolotāju un zemnieku saimniecība „Straumes” īpašnieci Guntru Engelsoni, tādējādi reklamējot bioloģisko zemnieku saimniecību.

Prezentējot uzņēmumus plašākā auditorijā, vēl lielāks skaits klausītāju uzzināja par uzņēmējiem un biedrībām, kas darbojas Tērvetes pusē. Vēlētos, lai šis ieguldījums atmaksājas jauniešiem nākotnē, lai viņi ir informēti par norisēm novadā, kā arī seko līdzi jaunumiem tajā arī turpmākajā dzīvē, lai kur arī atrastos. Mūsu atmiņās vieta vienmēr būs pirmajam skolotājam, pirmajam darba devējam, pirmajai uzvarai konkursā, kā arī pirmajai izgatavotajai koka karotei un uzadītajam cimdu pārim...

Konkursa izskaņā Tērvetes novada titulus „Zemes meita” un „Zemes dēls” 5.-6. klašu grupā izcīnīja Tērvetes pamatskolas audzēkņi – 6. klases skolēni Samanta Bērzone un Jānis Kekerčiņš. 7.-9. klašu grupā diploms ar piemiņas balvām un speciālu goda zīmi „Zemes dēls” palika Augstkalnē – Gustavam Podniekam, savukārt „Zemes meita” aizceļoja uz Annas Brigaderes pamatskolu Karlīnai Līnai Sproģei 

Konkurss parādīja, cik ļoti nozīmīga ir vecāku un pirmās skolas vieta skolēna dzīvē. Jebkuram bērnam tie ieliek pamatus turpmākai dzīvei. Vērojām ģimenes nodotās zināšanas un prasmes, ko bērni rādīja ar lepnumu un prieku. Žūrija un visi klātesošie varēja pārliecināties par daudzveidīgajiem talantiem, kas tiek attīstīti Tērvetes novada sporta hallē, kā arī Dobeles Mākslas skolā. Patiesi pārsteidza mājturības skolotāju paveiktais darbs – katrs otrais dalībnieks prezentēja darbu, kas tapis mājturības stundās.

Liels paldies skolēniem un skolotājiem, uzņēmēju un biedrību pārstāvjiem, vecākiem, pašvaldībai, konkursa žūrijai, Augstkalnes vidusskolas Skolēnu padomes jauniešiem, LLKC Dobeles nodaļas vadītājai Annai Liscovai, Mežmuižas 311. Mazpulka vadītājai Ivetai Mitrevicai, kā arī VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Jelgavas filiāles vadītājas vietniecei Laurai Saulītei par atsaucību šī konkursa sagatavošanā. Veiksmi un izturību Augstkalnes vidusskolas komandai arī turpmāk, sagatavojot šādus konkursus!

 

Monta Mantrova

Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Foto: Anda Sirsone

Pievienot komentāru