“Kuldīgas labumi” veicina mājražotāju kooperācijas attīstību

GalerijaPrint

Latvijā kooperatīvu dibināšanā līdz šim veicies labi, tomēr ceram, ka šajā ziņā tuvākajos gados būs vērojams lielāks progress. Tam par iemeslu varētu būt arī tas, ka turpmāk kooperatīva atbilstības statusu ļaus nokārtot arī tām kooperatīvajām sabiedrībām, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības jeb mājražošanas jomā. “Tas nozīmē, ka mājražotāju kooperatīvi varēs pieteikties uz Eiropas Savienības atbalstu, un tas ir ļoti svarīgi mūsu attīstībai,” uzsver Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Kuldīgas labumi” vadītāja Gunita Šternberga.

Jaunie noteikumi dos iespēju turpmākai mājražotāju kooperatīva “Kuldīgas labumi” attīstībai. Kooperatīva vadītāja Gunita cer paplašināt kooperatīva darbību, arī citos Latvijas novados izveidojot Kuldīgas lauku labumu veikalus.

Kopā lielāku mērķu sasniegšanai

Kooperācijas pamatā ir cilvēki un viņu darbs. Labprātīgi apvienojoties kopīgai saimnieciskai darbībai, tiek plānota lielāku mērķu sasniegšana. Un to vienmēr vieglāk ir izdarīt kopā nevis katram atsevišķi. Kooperatīva “Kuldīgas labumi” biedri iegulda milzīgu darbu, lai katra izstrādātie produkti aizpildītu veikala plauktus un būtu pieejami gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Ar mīlestību, atbildīgu un rūpīgu attieksmi top katra unikālais produkts, kas ik dienas tiek radīts no pašu audzētām izejvielām vai izejvielām, kas iegādātas no citām Latvijas lauku saimniecībām. Mājražotāji ražošanā izmanto atbildīgu un ilgtspējīgu pieeju, ievērojot labas higiēnas praksi un saskaņā ar vietējām tradīcijām. Patērētājiem tiek piedāvāti veselīgi vietēji pārtikas produkti, kurus lietot raitajā ikdienas solī. Kooperatīva veikals atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 7 a.

Atbalsts vietējiem uzņēmējiem

Mazie ražotāji ir viens no Latvijas izaugsmes stūrakmeņiem, un mums visiem kopā, atbalstot šos uzņēmējus, ir iespēja celt Latvijas lepnumu! Atbalstot vietējos ražotājus, mēs palīdzam vietējai ekonomikai plaukt, un nauda paliek tepat Latvijā, kur ir tās īstā vieta.

Pērkot no vietējiem uzņēmējiem, mēs atbalstām cilvēkus, kas ir radījuši lieliskus produktus tepat Latvijā. Viņi ir spējuši izveidot tādus produktus, kas ir nesuši Latvijas vārdu visā pasaulē. Katrs nopirktais produkts palīdz vietējiem uzņēmējiem attīstīties, uzlabot savu produkciju un, iespējams, pat izveidot jaunu darba vietu. Vai jūs zinājāt, ka mazais, vietējais bizness ir lielākais darba vietu nodrošinātājs Latvijā? Dažreiz mazie, vietējie uzņēmumi būs gatavi maksāt vairāk nekā lielajos uzņēmumos, jo viņiem ļoti svarīga ir darba kvalitāte un precizitāte.

Mazie ražotāji palīdz veidot kopienas identitāti

Pērkot no vietējiem mazajiem uzņēmējiem, mēs netieši atbalstām savu kopienu, jo viņiem, tāpat kā mums, rūp savas pilsētas, savas dzīvesvietas izaugsme un attīstība. Spēcīga vietējo ražotāju produktu pirkšana un izmantošana ir pamats ilgstspējīgai un stabilai vietējai ekonomikai.

Dabai draudzīgāka izvēle

Ir pierādīts, ka iepirkšanās pie vietējiem ražotājiem ir videi draudzīgāka. Mazie uzņēmēji izejmateriālus visbiežāk iegūst uz vietas, kā arī iepakojumā izmanto mazāk videi kaitīgus materiālus nekā lielie uzņēmumi. Tas palīdz samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, transporta izmaksas un tā radīto piesārņojumu, kā arī mazāk atkritumu nonāk atkritumu pārstrādes vietās. Mazie veikaliņi parasti arī ir vieglāk pieejami pilsētniekiem, jo uz tiem var aiziet kājām vai aizbraukt ar sabiedrisko transportu, turpretī, lielie veikali parasti tiek celti ārpus pilsētas centra un uz tiem jābrauc ar automašīnu. Tas nozīmē, ka, iepērkoties pie vietējiem uzņēmējiem, mēs varam sniegt savu ieguldījumu arī dabas saudzēšanā.

Kuldīgas kooperatīva ražotāji – katrs sniedz ieguldījumu

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi” ir dibināta 2014. gada 19. februārī. Tās galvenais mērķis ir veicināt Kuldīgas novada mājražotājus un amatniekus ražot un radīt preci ne tikai savam priekam, bet arī biznesam. Tā vietā, lai sacenstos cits ar citu, kooperatīva mājražotāji katrs meklē savu nišu un veido savu unikālo identitāti.

Daudz nācies mācīties no pašu kļūdām, jo kuldīdznieki bijuši vieni no pirmajiem, kas kooperatīvā apvienojuši ne tikai pārtikas ražotājus, bet arī amatniekus. Sākotnēji lielākās grūtības bija dažādot produktu sortimentu, lai būtu plašs ikdienā pieejamais  klāsts. Tomēr šobrīd veikala plaukti aizpildīti gandrīz ar visām produktu grupām. Kooperatīva vadītāja cer, ka drīzā nākotnē mājražotāju veikalā būs nopērkams arī vietēji ražots mājas siers.

LPKS “Kuldīgas labumi” darbojas 34 dalībnieki, taču to skaits aizvien palielinās. Kooperatīva vadītāja Gunita Šternberga priecājas, ka klāt nāk gados jaunāki cilvēki un notiek paaudžu nomaiņa.

“Katrs kooperatīva ražotājs, katrs biedrs ir īpašs, un ar katru cenšos strādāt pēc vislabākās sirdsapziņas,” atzīst Gunita. “Katrs mūsu biedrs ieinteresēts kooperatīva attīstībā. Pirms dažiem gadiem pārliecinājāmies, cik saliedēti varam būt – spējot vienoties kopīgā vīzijā un darbībā par lauku labumu veikala izveidi,” stāsta Gunita. Ieguldot savus līdzekļus, kooperatīva biedri sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību izveidoja veikalu, kurā realizēt saražotos produktus. Vēlāk veikals tika paplašināts jau ar projekta „Hanzas vērtības ilgtspējīgai attīstībai (HANSA)” atbalstu.

Darbs LPKS “Kuldīgas labumi” Gunitai ik dienas rit raitā solī – strādājot gan ar kooperatīva biedriem, gan kārtojot dokumentus, gan risinot dažādus aktuālus jautājumus. Nereti Gunita dodas uz Zemkopības ministriju, lai piedalītos darba grupās par kooperāciju, tādējādi cerot uz iespējām attīstīties.

Arī LPKS “Kuldīgas labumi” ieguldījums mājražotāju kooperācijas attīstībā

“Kuldīgas labumu” vadītāja Gunita Šternberga piedalījusies jauno ministru kabineta noteikumu izstrādē, kas turpmāk kooperatīva atbilstības statusu ļaus nokārtot arī tām kooperatīvajām sabiedrībām, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības jeb mājražošanas jomā.

“Tas ir labs veids, kā saglabāt mazās lauku sētas un mājražotājiem sevi nodrošināt,” piebilst “Kuldīgas labumu” vadītāja.

Mājražošanas sabiedrības līdz šim nevarēja iegūt atbilstības statusu, taču, tā kā Latvijā ir izveidojušās vairākas šīs jomas sabiedrības, kas apvieno lauksaimniecības produkcijas ražotājus, mazos lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājus, mazās alkoholisko dzērienu darītavas un amatniekus, tiks dota iespēja arī šādām sabiedrībām iegūt atbilstības statusu. Ar noteikumu, ka konkrētā sabiedrība atbilst kritērijiem, kas attiecas uz šīs nozares sabiedrībām, lai nodrošinātu, ka tajās apvienojas nelieli ražotāji no tuvākās apkārtnes un kopīgi realizē saražoto produkciju.

Kooperatīva darbs tiek novērtēts

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi” 2018. gadā saņēmusi veicināšanas balvu Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Sējējs” nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”. “Priecājamies, ka mūsu darbs tiek novērtēts, tas sniedz gandarījumu un motivē darboties tālāk,” piebilst Gunita.

Kooperatīvs regulāri piedalās dažādos pieredzes braucienos, ekskursijās, gadatirgos un gan Latvijas, gan Eiropas mēroga izstādēs, nesot Kuldīgas novada vārdu pasaulē un iepazīstinot ar novada mājražotāju precēm arī ārvalstīs.

Sagatavoja
Zanda Dimanta-Svilpe,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Foto galerija: 

Pievienot komentāru