Lauka dienām jauniešiem jābūt atraktīvām

Skrundas novada pašvaldības zālē pulcējās Skrundas, Alsungas un Kuldīgas  lauku attīstības konsultanti, lai rastu idejas turpmākai darbībai, dalītos pieredzē par līdz šim paveikto.

Tikšanās reizē 19. februārī tika pieaicināta arī Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone, lai kopīgi plānotu turpmākās sadarbības iespējas ar mērķi popularizēt iespējas saimniekot laukos jauniešu vidū.

Iepriekšējā LLKC sadarbība ar Skrundas jauniešu centru, kad tika organizēta informatīvā diena par saimniekošanas un attīstības iespējām laukos, liecina, ka šāda veida pasākumi ir nepieciešami. Kāpēc? Jo pasākuma mērķa grupa – jaunieši – izrādīja lielu interesi. Pasākuma apmeklētāju vēlme bija  gan gūt jaunas zināšanas, gan izzināt, kā saimnieko lielākās un mazākās lauku saimniecībās, lauku teritorijās esošajos uzņēmumos, kuru pamatdarbība saistīta ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādi.

Sarunas gaitā izsijājās idejas par aktivitātēm, kuras kopīgi varētu īstenot arī nākotnē. Tā kā bērni un jaunieši vislabprātāk mācās ar iesaistīšanos piedzīvojumos, tad plānotajām aktivitātēm ir jābūt gana aizraujošām, uzsverot katra līdzdalību. Mūsdienās pieejamās informācijas apjoms ir milzīgs, tādēļ, ja vēlamies  jaunajai paaudzei sniegt zināšanas, kuras neizplēn pēc nodarbības beigām, jāmācās aktīvi darboties. Ne vienmēr jaunieši ir atvērti jaunai informācijai, kuru pasniedz lekcijas veidā skolas telpās. Tādēļ tika lemts, ka bērniem un jauniešiem zināšanas jāpiedāvā lauku vidē, kur iespējams arī praktiski darboties. Tās varētu būt gan Lauku dienas, kuru ietvaros norit dažādas sacensības, tiek gūtas zināšanas un praktiskas iemaņas, gan ekskursijas uz lauku saimniecībām, gan brīvprātīgā darba aktivitātes, kuru laikā jauniešiem būtu iespēja pielikt savu roku lauku darbos. Šajā procesā svarīgs ir darba izvērtējums. Iespējams, ka šāda brīvprātīgā darba aktivitāte būtu jāorganizē vairāku sezonu garumā, lai pats jaunietis var izprast kā viņa „darba augļi” darbojas, attīstās, kalpo.

Anita Miķelsone,
LLKC Kuldīgas nodaļas Skrundas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru