Limbažu pusē top gardi pelmeņi

Ineta Bella Limbažu novadā mājražošanu sāka 2013. gadā kā individuālais komersants, lai radītu pievienoto vērtību saimniecībā audzētajai liellopu gaļai. Pakāpeniski gan krājas pieredze pelmeņu ražošanā, gan arī rodas domas par produkcijas sortimenta paplašināšanu un uzņēmuma turpmāko attīstību.

Saimniece nesūdzas ne par šķēršļiem uzņēmuma veidošanas procesā, ne kontrolējošo iestāžu prasībām, jo no pašas precīza un kārtīga darba atkarīga uzņēmuma veiksme nākotnē.

Uzsākot ražošanu, īpašniece saprata, ka ražotnē nepieciešams ģenerators, lai nodrošinātu elektroapgādi tad, kad tā centralizēti tiek traucēta. Lai saražotu vairāk pelmeņu un izdarītu to ātrāk, vajadzīga vēl viena jaudīgāka šoka saldētava, kā arī gaisa kondicionieris, lai ražošanas telpā nodrošinātu nepieciešamo temperatūru. Marta vidū tika saņemta atbilde, ka ir apstiprināts projekts, kas LEADER pasākumu ietvaros iesniegts Vidzemes lauku partnerībā „Brasla” – „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.” Tādējādi būs iespējams iegādāties nepieciešamās iekārtas, paplašināt ražošanu un sākt ražot arī cūkgaļas pelmeņus.

 

– Kas jāievēro, reģistrējot mājražošanas uzņēmumu?

Ineta Bella: – Uzsākot ražotnes ierīkošanu, manā gadījumā – remontējot telpas, tika norunāta tikšanās ar PVD pārstāvjiem, kuri norādīja, kādas prasības jāievēro ražotnei, lai to varētu pieņemt lietošanā. Norādījumi tika ievēroti, līdz ar to veidojās laba sadarbība ar PVD, un nekādu problēmu nebija. Arī citas institūcijas bija atsaucīgas. Speciālisti izskaidroja, kāpēc konkrētās prasības ir tieši tādas. LAD pārstāvji izrādīja sapratni, jo bija nepieciešams termiņa pagarinājums projekta ieviešanai.

 

Ražošana

– Kādu tehnoloģisko procesu izmantojat ražošanā?

– Vispirms sagatavo pelmeņos pildāmo masu no liellopu gaļas, speķa, garšvielām, sīpoliem un olu pulvera. Tad iejauc mīklu un ievieto pelmeņu izgatavotājā mašīnā. Pēc tam gatavie pelmeņi tiek ievietoti šoka saldētavā, jo nepieciešama strauja sasaldēšana. Visbeidzot produkciju fasē pārdošanas maisiņos, un tad jau atliek tikai realizēt! Visas šīs prasmes apgūtas pašmācības ceļā. Šobrīd tiek gatavots tikai viens produkts  „Inamammas pelmeņi”, un tā ražošana ir uzsākta 2013. gada jūlija otrajā pusē.

– Kas sastāda ražoto produktu receptūru un procesa aprakstus?

– Pati, mācoties no iepriekš pieļautajām kļūdām.

– Cik daudz laika tiek patērēts produkta saražošanai?

– Lai saražotu simts kilogramu gatavās produkcijas, nepieciešamas apmēram trīs, četras stundas.

– Vai pelmeņu ražošana ir jūsu pamatnodarbošanās?

– Pagaidām ne. Šobrīd tā ir pievienotās vērtības radīšana produktam – liellopu gaļai, kas tiek ražota manā piemājas saimniecībā „Raunas” un mana brāļa Daiņa Jurkas piemājas saimniecībā „Grīvas”. Pārējās izejvielas un garšvielas ir jāiepērk. Nākotnes plānos ir produkciju papildināt ar makaronu izgatavošanu un gaļas produktiem – desām, šašliku un citiem.

– Kā tiek uzglabāta produkcija?

– Saldētavā, safasēta.

 

 Uzskaite

– Cik sarežģīti ir sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju?

– Nav sarežģīti, bet atbildīgi. Taču, visu veicot laikus, to var izdarīt. Tāpat pagaidām izdodas veiksmīgi izpildīt arī dažādu kontrolējošo institūciju prasības.

– Kas īpašs jāievēro grāmatvedības un ražošanas uzskaitē, nodarbojoties ar mājražošanu?

– Papildus jāievēro tās prasības, kas ir īpašas, veicot produktu pārstrādi, bet pārējais – kā jebkurā saimnieciskās darbības veidā.

– Vai nepieciešams veikt kādus regulārus pierakstus un vai tas neapgrūtina darbu?

– Katru dienu jāseko līdzi visiem rādītājiem – temperatūras režīmam ledusskapjos, jāveic produkcijas uzskaite un jānodrošina tās izsekojamība. Tas nav viegli, bet, ja to nedarītu, tad rastos problēmas ar kontrolējošām iestādēm.

 

Marķēšana un iepakošana

– Kā veicās ar iepakošanas materiāla piemeklēšanu saražotajai produkcijai?

– Ar produkcijas iesaiņojuma materiālu bija problēmas. Piedāvājums ir ļoti liels, bet vienlaikus jāpērk liels iesaiņojamo maisiņu skaits, kas sadārdzina produkcijas pašizmaksu. Turklāt, uzsākot ražošanu, vēl īsti nav skaidrs, cik lielus maisiņus vajadzēs saražotajai produkcijai.

– Vai tiek veidots īpaši jūsu produkcijai paredzēts iepakojums vai marķējums?

– Tas ir nosaukums „Inamammas pelmeņi”, kas radies no mana vārda. Tā brāļa bērni bērnībā sauca mani, un turpina to darīt arī tagad.

 

Reklāma un tirdzniecība

– Kā reklamējat savu produkciju?

– Turpinu pie tā cītīgi strādāt. Ir notikusi pelmeņu prezentācija kafejnīcā „Viesis”, produkcija tiek vesta uz Skultes tirgu, kas atrodas 20 kilometru attālumā no ražotnes. Piedalījos arī izstādē „Riga Food 2013”, mājražotāju tirdziņos un citur. Līdz šim vienu reizi nedēļā piedāvāju pelmeņus kafejnīcām un patērētājiem Rīgā, bet ir vēlme šo tirdzniecības loku paplašināt.

– Kā organizējat došanos uz tirdzniecības vietām?

– Transports ir aprīkots ar saldētavu, jo saražotā produkcija jāuztur sasaldēta.

– Vai produkcijas realizācija ārpus saimniecības ir izdevīga?

– Tā kā pagaidām cilvēki tiek iepazīstināti ar saražoto produkciju, tad par peļņu runāt ir pāragri. Nākotnē domāju paplašināt produkcijas klāstu – ar saldētu malto gaļu, makaroniem, gan jau tad radīsies vēl kāda ideja. Bet ar izbraukuma tirdzniecību problēma ir tā, ka paši ražotāji katru pienācēju uzskata par konkurentu, pat ja produkcija ir atšķirīga.

– Kā iegūstat informāciju par iespējamām tirdzniecības vietām?

– Presē, televīzijā un no citiem ražotājiem.

 

Attīstība

– Ar cik lieliem ieguldījumiem jārēķinās, lai uzsāktu šādu mājražošanu?

– Tas atkarīgs no telpu lieluma un nepieciešamajiem ieguldījumiem. Manas ražotnes sakārtošanai bija vajadzīgi pieci līdz seši tūkstoši latu.

– Vai ieguldījumiem tika piesaistīti kredītlīdzekļi?

– Tika uzrakstīts projekts programmā „Jaunu uzņēmumu radīšana” un saņemts atbalsts 70 procentu apjomā no atbalstāmās summas. Šis projekts bija svarīgs atspēriena solis uzņēmuma attīstībā.

– Plānojat turpmāku attīstību?

– Pie sasniegtā neapstāšos! Noteikti tiks domāts par papildu produktiem, lai palielinātu pārdodamo preču sortimentu.

– Jūsu ieteikumi cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt mājražošanu!

– Vispirms vajag iepazīties ar kontrolējošo institūciju prasībām, tad uzsākt ražošanu nebūs sarežģīti. Un vēl – vajag atrast īsto produktu un parūpēties par reklāmu.

 

Zaiga Blaua

LLKC Limbažu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru