Līvānu novads atbalsta vietējās produkcijas noieta veicināšanu pārtikas iepirkumos

Līvānos 24. septembrī notika diskusija, kuras mērķis bija veicināt vietējās produkcijas noietu pašvaldības pārtikas iepirkumos.

 Diskusijā piedalījās Līvānu novada domes juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis, speciālisti no LLKC – Guna Šulce, Linda Siliņa, konsultanti no LLKC Preiļu nodaļas – Mārīte Vucenlazdāne, Jolanta Augšpūle, Ilze Sola un vietējie lauksaimnieki.

 Diskusijas sākumā Līvānu novada domes juridiskās daļas vadītājs iepazīstināja ar pašvaldības pārtikas iepirkuma procesu, uzsverot, ka līdz šim Līvānu novadā iepirkumi tika rīkoti pēc „zemākās cenas” principa. Šobrīd Līvānu novadā tiek lemts par iespēju iepirkuma procedūras veidot arī pēc „saimnieciski izdevīgākā” nosacījuma principa.  Līvānu novada domes pārstāvji uzsvēra, ka viņuprāt būtiskākās problēmas vietējo lauksaimnieku dalībai pašvaldības pārtikas iepirkumos ir nepietiekams saražotās produkcijas apjoms. Kā svarīgu faktoru domes pārstāvji minēja arī produkcijas piegādes regularitāti, jo būtiski ir produkciju piegādāt konkrētā laikā un vietā. Domes pārstāvji minēja, ka arī līdz šim zemnieku apvienošanās jeb kooperācija neliedz startēt pašvaldības iepirkumu procedūrā, tikai, pastāvot ilggadējiem stereotipiem, lauksaimnieki neveido sadarbību ar sev līdzīgu uzņēmumu.  Savukārt lauksaimnieki uzskata, ka iepirkumu procedūra jāizsludina un līgumi par produkcijas piegādi jāslēdz laikus, gada sākumā, lai viņiem būtu garantēts saražotās produkcijas noiets, jo daudzi ir gatavi sēt un audzēt, bet viņiem ir jāzina, vai tiešām produkcijai būs realizācijas iespējas.

Šobrīd Līvānu novada pārtikas iepirkumos lotes netiek pārāk sīki sadalītas, un vienlaikus tiek piedāvāts pieteikties uz dārzeņu piegādi, kur ietilpst gan kartupeļi, burkāni, bietes, kāposti, gan citi dārzeņi, kas būtiski apgrūtina vietējo ražotāju dalību iepirkumos, jo reti kura saimniecība ir specializējusies tik plaša spektra dārzeņu audzēšanā. Lielākoties saimniecības audzē vienu vai dažas dārzeņu kultūras.

Līvānu novada domes pārstāvji un lauksaimnieki diskutēja par kooperāciju un iespēju iesniegt piedāvājumus ražotāju apvienībām, kas kopīgi spētu nodrošināt nepieciešamo produkcijas apjomu un sortimentu.  

Diskusijas rezultātā tika panākta vienošanās, ka turpmāk Līvānu novadā pārtikas iepirkumos lotes jeb preču grupas tiks sadalītas sīkāk, lai vietējie ražotāji individuāli vai kooperējoties varētu startēt ar savu produkciju.  Domes pārstāvji arī atzina, ka līdz šim tiem trūka informācijas par vietējo ražotāju piedāvājumu un iespējamo saražotās produkcijas apjomu, ko lauksaimnieki spētu piedāvāt dalībai pārtikas iepirkumos. Šādu informāciju Līvānu novada Lauku attīstības konsultante Ilze Sola jau bija apkopojusi, veicot vietējo ražotāju aptauju. Tika panākta vienošanās, ka LLKC Preiļu nodaļa šo informāciju iesniegs Līvānu novada domes juridiskajai daļai.

Diskusijas laikā kā viens no pamācošiem piemēriem tika minēta Tukuma novada pašvaldība, kas mērojusi garu ceļu, lai pašvaldības pārtikas iepirkumos atbalstītu un dotu priekšroku vietējiem pārtikas ražotājiem. Līvānu novada juridiskās daļas vadītājs atzina, ka Līvānu novada domes speciālisti labprāt gūtu pieredzi un saņemtu konsultācijas no Tukuma novada pašvaldības par šādu iepirkumu organizēšanas procesu.

Diskusija izvērtās spraiga, un tās noslēgumā Līvānu novada dome izteica svarīgas atziņas: 1) Pašvaldība būtu gatava pārtikas iepirkumu procedūrā izvēlēties ne tikai lētāko produkciju, bet kvalitatīvāko, nedaudz dārgāku, it īpaši pirmskolas izglītības iestādēs. 2) Pašvaldība ir gatava gūt pieredzi no Tukuma novada domes pārtikas iepirkumu organizēšanas procesā. 3) Pašvaldība ir gatava izvērtēt piedāvāto vietējas produkcijas apjomu, lai, izsludinot pārtikas iepirkumu, vietējie ražotāji spētu piedalīties iepirkumu procedūrā.

 Jolanta Augšpūle,

LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante 

Pievienot komentāru