LLKC Krāslavas nodaļā aizvadītas mācības jauniešiem

GalerijaPrint

LLKC Krāslavas nodaļa jūnijā un jūlijā aktīvi darbojās VLT pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācību programmā „Tu vari vairāk!”.

Krāslavas nodaļā šī programma tiek īstenota jau trešo gadu pēc kārtas, aicinot piedalīties un iedrošinot iesaistīties jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Vispirms notika informatīvā diena, kad uzņēmējdarbības konsultante Terēze Brazeviča stāstīja par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Valsts Lauku tīklu un tā finansētajām aktivitātēm, kā arī par Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – Lauku Attīstības programmas pasākumiem.  Aija Bitinas, konsultante no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” informēja  par „Altum” finansētajām programmām  uzņēmējdarbības attīstībai. Projektu vadītāja Gunta Čižika stāstīja par biedrības „Krāslavas rajona partnerība” konkurētspējas veicināšanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, kā arī veiksmīgi īstenotajiem LEADER projektu piemēriem. Krāslavas novada uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Kruglova stāstīja par pašvaldības lomu un pieejamo atbalstu Krāslavas novada jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra speciālists Oskars Zuģickis klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmām uzņēmējdarbības  uzsākšanai un pieejamā  atbalsta iespējām jauniem uzņēmējiem.

Dienas noslēgumā par savu pieredzi, attīstīto ideju un mācībās iegūto, jauniešiem pastāstīja iepriekšējā gada laureāts konkursā „Laukiem būt!” Āris Vanags.

Kopīgā diskusijā tika izzinātas katra dalībnieka intereses un potenciālā ideja, sniegts padoms tās ieviešanai, izmantojot pieejamos atbalsta instrumentus.

Aktivitātē iesaistījās divpadsmit jaunieši no Krāslavas novada Krāslavas pilsētas, Skaistas, Kombuļu un Izvaltas pagastiem, Dagdas novada Andrupenes pagasta, Dagdas pilsētas un Aglonas novada Šķeltovas pagasta.

Informatīvajai dienai sekoja piecu dienu apmācību programma jauniešiem. Pirmā apmācību diena tika veltīta idejai, tās virzīšanai darbībā, rīcības virzieniem, jo laba ideja ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats! Tika izrunāti labās prakses piemēri, idejas ģenerēšanas metodes, tās definēšana un attīstība, izvērtēšana un analīze, kā arī  praktiskais pielietojums.

Otrajā dienā tika runāts par uzņēmējdarbības vidi, konkurenci, mārketinga procesu, komercdarbības formām un  īpašumu veidu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Nozīmīgs laiks tika atvēlēts biznesa plāna struktūras iztirzāšanai un sastādīšanas īpatnībām. Trešajā dienā – par resursu un izmaksu veidiem uzņēmējdarbībā, finanšu plānošanu, rīcības plānu izstrādes principiem u. c. Ceturtajā dienā – plaša informācija grāmatvedības pamatos un likumdošanā, grāmatvedības uzskaites metodēm un to pielietojumu. Piektajā dienā tika sniegta informācija par uz sabiedrisko labumu orientētu projektu ideju radīšanai, sadarbības iespējām to īstenošanai. Dienas otrā pusē notika prezentēšanas prasmju apgūšana, debatēšanas mākas apguvei rīcības plānu ideju prezentēšanai un aizstāvībai.

Apmācību dienas tika ieplānotas ar nedēļas intervāliem un bija piepildītas ar intensīvu un radošu darbu. Ārpus apmācību laika jaunieši patstāvīgi darbojās pie savas idejas noformulēšanas, finanšu un informācijas apkopošanas, kā arī prezentāciju sagatavošanas. Pēdējā apmācību dienā jaunieši prezentēja savas biznesa idejas un to realizācijas plānus un saņēma sertifikātus.

Jauniešu izstrādātās idejas bija par biohumusa ražošanu, piena lopkopības  saimniecības attīstīšanu, kažokzvēru audzētavas, bioloģiskās saimniecības, bērnu apģērbu šūšanas ateljē un radošo māmiņu kluba izveidošanu.  Jaunieši bija radoši un pārliecināti, aizstāvot savas potenciālās biznesa idejas.

Lai jauno uzņēmēju biznesa idejas sekmētos, mūsu sadarbība turpināsies. Tiksimies individuālajās konsultācijās, plānosim un darīsim nepieciešamo ar ticību jauno ideju attīstīšanai. Pasākuma dalībnieki atzinuši, ka šo sešu dienu laikā ieguvuši ne vien zināšanas, idejas un nelielu pieredzi, bet arī jaunus draugus, kontaktus un redz iespēju attīstīties, saņemot atbalstu.

Terēze Brazeviča,

LLKC Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru