Ludzas novada pašvaldība apliecina vēlmi iepirkt vietējo produkciju

Par ciešāku sadarbību publisko pārtikas iepirkumu jautājumos, veicinot aktīvāku vietējo ražotāju piedalīšanos, 29.augustā vienojās LLKC Ludzas nodaļas un Ludzas novada pašvaldības publisko iepirkumu komisijas pārstāvji.

Lai veicinātu ieinteresētību vietējos lauksaimniekus piedalīties pārtikas iepirkumos un nodrošinātu lielāku vietējās produkcijas īpatsvaru Ludzas novada pašvaldības iepirkumos, rudenī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ludzas nodaļa aicinās apkaimes zemniekus uz informatīvu semināru.

Tuvojoties ražas novākšanas brīdim, vietējiem zemniekiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem aktuāls kļūst jautājums par produkcijas realizācijas iespējām. Viena no tām ir piedalīšanās pašvaldību publiskajos pārtikas iepirkumos. Lai apzinātos esošo situāciju par vietējo ražotāju saražotās pārtikas produktu noieta veicināšanas iespējām Ludzas novada pašvaldības publiskajos iepirkumos, LLKC Ludzas nodaļa 29.augustā organizēja tikšanos ar Ludzas novada pašvaldības publisko iepirkumu komisijas pārstāvjiem – iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Ilonu Igovenu, iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieci Kristīni Nikolajevu, kā arī iepirkumu komisijas locekļiem Jeļenu Kigitoviču, Aivaru Meikšānu, Anastasiju Ņukšu un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru Sergeju Jakovļevu.

Tikšanās laikā tika pārrunātas līdzšinējās un arī turpmākās aktivitātes vietējās produkcijas noieta veicināšanai. Iepirkumu komisijas pārstāvji atzina, ka pārtikas iepirkumos priekšroka jādod vietējiem ražotājiem, lai veicinātu novada kopējo attīstību – bērniem tiktu nodrošināta svaiga un veselīga pārtika, atbalstīti vietējie ražotāji, kā arī veicināta nodarbinātība novadā. Ludzas novada pašvaldība ieinteresētību vietējās produkcijas noieta veicināšanā apliecina ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem, jau tagad iepērkot produkciju pašvaldības iestādēm no vietējiem ražotājiem. Lai sekmīgi īstenotu saimniekiem un novadam izdevīgus iepirkumus, pašvaldības publisko pārtikas iepirkumu nolikumā tiek ieviesti vietējiem ražotājiem draudzīgi nosacījumi. Pieredze rāda, ka pagaidām publiskajos iepirkumos piedalās neliels skaits vietējo ražotāju, kaut gan, kā norādīja LLKC Ludzas nodaļas vadītāja Inta Nagle, Ludzas un pārējos Latgales novados, ir daudz zemnieku, kuri varētu būt potenciālie pārtikas piegādātāji pašvaldības iestādēm. Tas dotu stabilu noietu daļai vietējo saimnieku saražotajai precei, kā arī radītu pamatu ražošanas apjomu palielināšanai.

Diskusijas laikā Kristīne Nikolajeva informēja, ka pašvaldība nesaskata problēmas un ierobežojumus pašvaldības publiskajos pārtikas iepirkumos iepirkt vietējo produkciju. Galvenais nosacījums – iepirkumu konkursos uzvarējušajiem ražotājiem jābūt atbildīgiem un disciplinētiem, piegādājot svaigu un kvalitatīvu produkciju līgumos norādītajā laikā.

LLKC pārstāvjiem diskutējot ar Ludzas novada pašvaldības publisko iepirkumu komisijas pārstāvjiem, tika secināts, ka vietējie pārtikas ražotāji paši maz interesējas par iespējām piedalīties pašvaldības publiskajos pārtikas iepirkumos. Tāpēc, kā minēts ievadā, Ludzas LLKC nodaļa aicinās vietējās apkārtnes zemniekus uz informatīvu semināru par iespējām piedalīties pašvaldības iepirkumos. Seminārā piedalīsies arī Ludzas novada pašvaldības pārstāvji.

 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”

VLT Sekretariāta projektu vadītāja Guna Šulce

 

Pievienot komentāru