Mācību centrs “Lielozoli” sāk sezonu

“Lielozolu” centra teritorija
GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mācību un demonstrējumu centrs “Lielozoli” Slampes pagastā sācis jauno sezonu ar vērtīgiem semināriem un izzinošiem pasākumiem dabā. Pieejami klātienes un arī interaktīvi produkti: Grauda ceļš, Zivju ceļš, Putnu ceļš un Meža taka.

Stāsta centra vadītāja Dace Langiša: “Šī vieta ir veidota tā, lai iedvesmotu cilvēkus par lauku darbiem dažādās nozarēs. Svarīgi, ka mums ir gan izziņas takas, gan semināru telpas, kā arī demonstrējumiem paredzēta virtuve ar lielisku aprīkojumu. Šī ir jauna, “zaļa” vieta, kur cilvēki var apgūt zināšanas.”

Centrs dibināts 2018. gada 20. novembrī ar stratēģisko mērķi izveidot vides zināšanu un mācību (arī praktisku un lauka) nodrošināšanu ilgtspējīgas saimniekošanas, inovāciju un zaļās ekonomikas jomās, kā arī sabiedrības izglītošanu par lauksaimniecības tēmām, īpašu uzsvaru liekot uz skolēniem un studentiem.

Perspektīvā multifunkcionālais centrs ar mācību telpām un 16 hektāriem labiekārtotu teritoriju paredzēts kā iedvesmojošs, interaktīvs Latvijas lauku, mežu un akvakultūras izziņas, iedvesmas un profesionālās izaugsmes centrs, kurā LLKC īsteno daļu no savas misijas.

“Lielozoli” gaida apmeklētājus no Latvijas pilsētām un laukiem – ģimenes ar bērniem, vecāko grupu pirmskolas iestāžu audzēkņus, sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnāziju, profesionālo mācību iestāžu klašu skolēnus, studentus, profesionālus lauksaimniekus, pārtikas ražotājus, pavārus un cilvēkus, kuri vēlas par tādiem kļūt.

Zināšanu praktiskai pieejamībai izveidoti Grauda ceļš, Zivju ceļš, Putnu ceļš un Meža taka. Pieejama daudzfunkcionālā divstāvu semināru māja, kurā ir lielā pasākumu zāle (66 m2), mazā semināru zāle (24 m2), kafijas paužu telpa, mācību virtuve u. c.

Piedāvājums interesentiem

Mežs. 8 ha “Lielozolu” meža īpašumu aizņem baltalkšņu mežaudzes. Īpašumā sastopami simtgadīgi ozoli, liepas, bērzi. Mežā izdalīti un apvienoti vairāki nogabali, viens no tiem ir slapjā vēra nogabals, kurā mistrojas melnalkšņi, baltalkšņi. Mežā izveidota interaktīva izziņas taka 200 m garumā. Paredzēti sekojoši demonstrējumi: meliorācijas sistēmu uzturēšana, meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana, krājas kopšanas cirtes, jaunaudžu kopšanas lietderība, praktiska darbošanās, diskusijas, robežu uzturēšana, bioloģiskā daudzveidība, taka meža daudzveidības izzināšanai. Meža uzturēšanas mazās tehnikas demonstrējumi.

Zivis. “Lielozolu” dīķis atrodas īpašuma centrālajā daļā – pagalmā. Dekoratīvais dīķis paredzēts kā atpūtas vietas papildinājums, kā arī  izziņas avots par Latvijas akvakultūru, tās attīstību, akvakultūrā izmantojamām zivju un vēžu sugām, kā arī savvaļas ūdens dzīvnieku, dīķa faunas un floras iepazīšanai. Saturs un izziņas taka “Zivju ceļš” vēl atrodas izstrādes procesā.

Lauki. 6 hektārus īpašumā aizņem lauki. Rietumu pļava iecerēta dažādu gadalaiku svētku un festivālu organizēšanai. Piemēram, pļavas svētki, pļaušanas sacensības, kokzāģēšanas sacensības, ražas svētki u.tml. Savukārt austrumu pļava paredzēta zālaugu iepazīšanai un dabisko pļavu, ganību biotopu iepazīšanai un pētīšanai. Teritorijā iecerēts izveidot dažādus bioloģisko augu  izmēģinājumu lauciņus, kā arī bioloģisko dārzu, kur paredzēti arī bioloģiskās saimniekošanas metožu izmēģinājumi un demonstrējumi.

Publicēšanai sagatavoja Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Foto: no “Lielozolu” arhīva

Foto galerija: 

Pievienot komentāru