Mērķis – pašvaldību iepirkumos vietējie produkti

Pārtikas produktu iepirkumiem Latvijas pašvaldības gadā tērē vairāk kā 18 miljonus eiro ik gadu. Kā panākt, lai šī nauda pēc iespējas vairāk paliktu pašu pašvaldību teritorijās, nodrošinot ekonomisko izaugsmi uz vietas? Pašvaldību un lauksaimniecības produktu ražotāju sadarbības veicināšanai LLKC pērn iesāka pilotprojektus Limbažos un Tukumā, kuru mērķis ir panākt, lai vietējo lauksaimnieku saražotā pārtika tiktu piedāvāta vietējām skolām, bērnudārziem un pārējām pašvaldību iestādēm. Vienlaikus arī apkopota informācija no 86 novadu pašvaldībām par iepirkumu procesu, bet  ar 24 jau izveidojusies sadarbība.

Šobrīd iegūtā pieredze liecina, ka vietējiem nelielajiem ražotājiem ir grūti startēt pašvaldību iepirkumos, kuros joprojām galvenais noteikums ir zemākā cena nevis saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Iepirkumi pamatā tiek izsludināti vasarā, kad raža jau aug un saimnieki noieta tirgu tai jau sarunājuši.

Sarežģījumus katram konkrētam ražotājam bieži rada arī iepirkumu lotēs paredzētais produkcijas klāsts un piegādes noteikumi. LLKC sarunās ar pašvaldībām rekomendē lotes sadalīt, lai atsevišķi tiktu izsludināti iepirkumi produktiem, ko var piegādāt vietējie zemnieki un produktiem, ko Latvijā neaudzē, piemēram, eksotiskajiem augļiem.  Tāpat LLKC rosina iepirkumus vietējiem augļiem un dārzeņiem rīkot tiem Latvijā atbilstošajā sezonā.

Saimniekiem daudz vienkāršāk savu produkciju būtu iespējams piedāvāt ar kooperatīvu palīdzību. Taču nelielo saimniecību īpašniekiem ir sarežģīti atrast līderus, kuri varētu uzņemties vadību, turklāt jārēķinās arī ar salīdzinoši lieliem attālumiem, kas jāveic, komplektējot produkcijas piegādes.

Patlaban aktīvākās pašvaldības, kas atsaucās LLKC aicinājumam atvieglot iespējas vietējiem lauksaimniekiem piedalīties pašvaldību iepirkumos, ir Tukuma un Limbažu novadi. Šeit darbs sākās ar diskusijām starp novadu vadību, LLKC un lauksaimnieku pārstāvjiem. Tālāk apzināti vietējie ražotāji, saražotās produkcijas apjomi un noskaidrots, vai viņi šādos iepirkumos vēlētos piedalīties. LLKC konsultanti ir iesnieguši priekšlikumus tehniskajās specifikācijās noteiktajiem termiņiem, atbilstoši ražotāju iespējām piegādāt konkrētus produktus. Limbažos LLKC konsultanti zemniekiem palīdzēja sagatavot piedāvājumus, lai startētu iepirkumos. Tukumā veikts pētījums “Vietējo ražotāju tirgus daļas palielināšana pašvaldības pārtikas produktu iepirkumos: sociālekonomiskie ieguvumi un iespējamie riski. Situācijas analīze Tukuma novadā”.

 Šogad darbs ar pašvaldībām tiks turpināts vēl plašāk, jo par vietējiem lauksaimniekiem atbilstošu iepirkumu organizēšanu sāktas sarunas vēl ar sešiem Latvijas novadiem.  Savukārt Kokneses novadā un Vecpiebalgas novadā vietējie ražotāji jau startējuši iepirkumos.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis tic, ka ar laiku pakāpeniski izdosies palielināt aizvien plašāku vietējo produktu piedāvājumu pašvaldību iestāžu iepirkumiem. Pasaulē jau ir labi piemēri –Zviedrijas pašvaldībās jau sen tiek ievērots uzstādījums - vietējiem priekšroka iepirkumos. Savukārt citur Eiropā iet vēl tālāk – lai saudzētu vidi un veselību, nosaka, ka priekšroka dodama ne tikai vietējem, bet vietējiem bioloģiskajiem produktiem. Tā, piemēram, Zviedrijas pilsētā Malmē skolās bērniek pusdienās tiek pasniegta tikai bioloģiski audzēta pārtika, Dānija noteikusi, ka 2015.gadā publiskajos iepirkumos 90% pārtikas būs bioloģiski audzēta, bet Itālijas galvaspilsētā Romā pašvalību iepirkumos 69% pārtikas ir bioloģiska.

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Tomsone, LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Dace Millere, LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste   

Pievienot komentāru