Ogres apkārtnes jaunieši redz nākotnes perspektīvas laukos

Ogres tehnikumā jaunieši piedalījās ikgadējās lauku jauniešu mācībās uzņēmējdarbības pamatu apgūšanai. Idejas ir tikpat dažādas kā paši jaunieši, katra ar savu inovāciju, perspektīvu vai radošo domu. Tomēr mērķis visiem mācību dalībniekiem viens – apgūt jaunas vai papildināt esošās zināšanas, lai veiksmīgāk uzsāktu un attīstītu savu uzņēmējdarbību.

Vairāku zinošu un pieredzējušu lektoru vadībā tika apgūtas nepieciešamās pamatzināšanas, attīstot jauniešu pieredzi un kompetences uzņēmējdarbības jomā. Jau pirmajā mācību dienā visi dalībnieki guva motivāciju noticēt savai idejai un tās dzīvotspējai, apjaust savas domas īstenošanas iespējas. Lektores aicināti, jaunie un topošie uzņēmēji izveidoja grupu vienā no pieejamajām interneta platformām, tādējādi veicinot savstarpēju pieredzes apmaiņu un tīklošanos gan mācību laikā, gan arī turpmāk, jo reāla pieredze un padomi vienmēr ir vērtīgāki par  teorētiskajām zināšanām. Ar savu īsto pieredzi gan informatīvajā dienā, gan mācībās tika aicināti dalīties arī vēl citi jaunieši, kuri uzdrošinājušies īstenot savu ideju – gan iepriekšējo gadu mācību un konkursa “Laukiem būt!” dalībniece šuvēja, gan savai bezglutēna kūku ražotnei Leader finansējumu ieguvusi meitene, kura, spriežot pēc atsauksmēm, īpaši iedvesmoja ar savu atklātību un sirsnību. Papildus tika pieaicināti arī eksperti no valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM, PPP biedrības “Zied zeme” un LIAA Ogres biznesa inkubatora.

Vienā no mācību dienām paši devāmies smelties pieredzi pie uzņēmējiem, kur uzzinājām keramikas meistaru ceturtajā paaudzē “Dzīvais māls” stāstu, kā arī no praktiskā viedokļa  pieskārāmies pārtikas ražošanai, veidojot un vēlāk arī pagaršojot pašu ceptos latviešu tradicionālos sklandraušus SIA “Pie Mimi” meistares vadībā, procesa gaitā uzzinot arī par pieredzi, veidojot un attīstot savu ideju, kā arī par ALTUM finansējuma saņemšanu.

No 13 jauniešiem, kuri uzsāka un vairums arī cītīgi apmeklēja mācības, biznesa ideju dažādu apsvērumu dēļ iesniegt uzdrošinājās vien tikai divi apņēmīgākie – Kristiāna un Kārlis. Abu idejas ir inovatīvas Latvijas un pat starptautiskā līmenī, jau pamatīgi pārdomātas un izvērtētas, tomēr atzinīgi tika novērtēti arī biroja speciālistu un ALTUM pārstāvja sniegtie padomi un ieteikumi. Ar savām biznesa idejām pēc nelielas pieslīpēšanas individuālajās konsultācijās viņi startēs arī konkursā “Laukiem būt!”.

airāki mācību dalībnieki izteica vēlmi turpināt sadarbību ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, iesaistoties kādā no atbalsta programmām un piedaloties informatīvajos pasākumos. Ogres apkārtnē lauki būs būt un attīstīties!

Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Elīna Masteiko,

LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru