Palielināsies uzņēmuma konkurētspēja un izaugsmes iespējas

GalerijaPrint

Augusta sākumā vietējās rīcības grupas (VRG) “Jūrkante” valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga ar prieku informēja, ka biedrība apstiprinājusi  mājražotāja Armanda Belasika projektu zivju pārstrādei “Esošās kūpinātavas ražošanas telpas paplašināšana (būvniecība) ar aprīkojumu”, un tagad viņam priekšā nopietns darbs – jāgatavo būvniecības projekts un jāķeras pie nodomu īstenošanas praksē.

Tikāmes ar uzņēmīgo vīru, lai noskaidrotu viņa labos nodomus un padalītos ar tiem   “Zivju Lapā”. Armands Belasiks atrada laiku saspringtajā darba grafikā un labprāt atbildēja uz jautājumiem.

– Kāds bija ceļš līdz šim projektam?

– Ražošanas uzņēmums mājas apstākļos tika izveidots Salacgrīvas novadā 2015. gadā, reģistrējoties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), un patlaban pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē pārtikas apriti. Mājražošanas uzņēmums tirgo svaigās zivis, atbalstot arī vietējos piekrastes zvejniekus, veic to pārstrādi un gatavās produkcijas realizāciju. Savas darbības gaitas uzsāku ar ideju, ka pilsētā ir nepieciešama zivju tirdzniecības vieta, kas spētu ne tikai piedāvāt svaigu un garšīgu produkciju, bet arī popularizētu Salacgrīvas vārdu, kā arī veicinātu jaunu darba vietu izveidi. Ar šo vīziju par saviem iekrātajiem līdzekļiem tika iekārtota kūpinātava un atvērta zivju tirdzniecības vieta – Zivju kiosks, kurš joprojām  darbojas un nodrošina vienu darbavietu. Attīstot uzņēmējdarbību, saskārāmies ar vajadzību paplašināt ražošanas telpas un aprīkot tās ar inovatīvām un videi ekoloģiski draudzīgām tehnoloģijām, lai mazinātu sezonalitātes ietekmi un arī ietekmi uz vidi. Tika pieņemts lēmums ierīkot aukstās kūpināšanas cehu, jo šī inovācija vēl nav pieejama mūsu reģionā.

– Ko paredzēts veikt projekta ietvaros un kāds būs ieguvums?

– Tiks pārbūvēta saimniecības ēka ar mērķi izveidot auksto kūpinātavu, kuras darbības pamatā būs dūmu ģenerators, kas darbosies, kā kurināmo izmantojot skaidas, tādējādi samazinot CO2 izmešus un piedāvājot VRG reģionam mūsdienīgu  un dabai  draudzīgu  kūpināšanas metodi. Pašreiz te nav pieejamas zivis, kuras būtu kūpinātas pēc šīs metodes un kuru apstrāde atbilstu PVD normām. Tirdzniecības vieta, kurā būtu pieejama šī produkcija, atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā – Salacgrīvas pilsētas centrā, un to apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, popularizējot Salacgrīvas vārdu Latvijā un arī ārpus tās. Īstenojot šo projektu, būs iespēja attīstīt produktu līniju ar modernizētām iekārtām, kas ļaus uzglabāt produkciju – zivis – visa gada garumā, mazinot sezonalitātes ietekmi uz zivju pārstrādes sektoru. Uzņēmuma konkurētspēja un izaugsmes iespējas palielināsies, tiks saglabāta esošā darba vieta. Saražotās produkcijas tirgus tiek plānots gan VRG teritorijā, gan citās lielās pilsētās Latvijā, uz kurām pilotprojektā jau tiek organizēta saražotās produkcijas piegāde un tirdzniecība. Projekta realizācija padarītu ražošanas uzņēmumu atšķirīgu no jau esošiem ar produkcijas klāstu, kūpināšanas metodi un tirdzniecības daudzveidību. Būtiski ir arī tas, ka mājražošanas uzņēmums iepērk izejvielas no vietējiem zvejniekiem, veicinot piekrastes zvejniecības attīstību.

– Kādas paredzamas grūtības un kādas ir pozitīvākās lietas projekta īstenošanā?

– Sākšu ar pozitīvo – Lauku atbalsta dienests piekrita manam lūgumam finansējumu   izmaksāt pa daļām atbilstoši būvprojektam, nevis pašās projekta īstenošanas beigās. Tas būtiski uzlabos uzņēmuma naudas plūsmu, tikai nepieciešamības gadījumā  tiks piesaistīts bankas kredīts. Savukārt grūtākais ir tas, ka man jāsakoncentrē visi resursi, lai iekļautos laika grafikā ar būvprojekta izstrādi, jo projektētāji, atšķirībā no celtniekiem, ir grūtāk sameklējami augstās noslodzes dēļ. Taču esmu gatavs veltīt tam visu savu enerģiju, lai nākamajā gadā Salacgrīvas novadā būtu jauna un mūsdienīga zivju pārstrādes vieta!

Jānis Kravalis,

Carnikavas novada piekrastes teritoriju attīstības konsultants

Foto galerija: 

Pievienot komentāru