Rīko apmācības AAL lietotāju apliecības iegūšanai

LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs oktobrī rīko pamatapmācības profesionālās 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai.

 Apmācības notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

 Sakarā ar to, ka 2013. gada 1. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”, ir mainījusies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

 Līdz šim apmācību procesu veica un apliecības izsniedza Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), bet ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi apmācības veic VAAD sertificēti apmācību vadītāji – starp kuriem ir arī LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs. Ja jums ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, tad apmācību programma nav obligāta – var iesniegt tuvākajā VAAD reģionālajā struktūrvienībā iesniegumu un nokārtot eksāmenu bez apmācību kursa noklausīšanās. Savukārt pretendentiem, kuriem nepieciešams iziet šādas apmācības – uz apmācībām līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

 Apmācību norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne.

Norises laiks:

  • 1. grupa – 30.09., 1.10., 6.10., 7.10., 13.10., 14.10.;
  • 2. grupa – 2.10., 3.10., 8.10., 9.10., 15.10., 16.10.

 Tiem, kas vēlas iegūt apliecību, jāapgūst 27 stundu apmācību programma – katru dienu apmācības sākas plkst. 9.00, pēdējā apmācību dienā jākārto eksāmens. Apmācības 7. un  9. oktobrī notiks Baltinavas novada zemnieku saimniecībā „Riekstiņi”, kur varēs iepazīties ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas praksi konkrētajā saimniecībā, kā arī uzzināt vairāk par darba aizsardzības prasībām, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.  Apmācības ir par maksu.

 Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālruni 28311079 vai uz LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja tālruni 64625254.

 LLKC Rēzeknes nodaļa

Pievienot komentāru