Rubeņu skolēni iepazīstas ar uzņēmējdarbību Ilūkstē

GalerijaPrint

LLKC Jēkabpils nodaļa Rubeņu pamatskolas skolēniem 6. oktobrī organizēja izbraukuma semināru uz Ilūkstes novadu, lai iepazītos ar uzņēmējdarbības norisēm laukos.

 Brauciens tika organizēts, īstenojot Valsts Lauku tīkla pasākumu „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Piedalījās 6. –9.klašu skolēni, skolotāji, Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante Ina Sēle un LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Anita Putka. Braucot pa līkumotajiem lauku ceļiem un baudot rudens krāsaino skaistumu, nonācām pirmajā apskates vietā. Tur mūs sagaidīja, tālākajā ceļā pavadīja un par novadu pastāstīja Ilūkstes novada lauku attīstības konsultante Marija Rēķe.

 SIA „Dunduru pļavas”

 Subates pagasta SIA „Dunduru pļavas” nodarbojas ar briežkopību. Pārvaldnieks Mārtiņš Meinerts jau sagatavojis graudu maisus, ar ko piebarot briežus, un visi dodamies uz aplokiem, kur mīt 600 dažāda vecuma un dzimuma brieži. Sākumā brieži, kas raduši tikai pie saviem barotājiem, ir piesardzīgi un nenāk tuvumā. Bet, kamēr klausāmies stāstījumu par to dzīvi, uzvedību, grupēšanu un sadalīšanu pa aplokiem, –drosmīgākie jau mielojas ar graudiem, un varam aplūkot šos graciozos dzīvniekus. Oktobris ir laiks, kad agri no rīta vai vēlu vakarā var dzirdēt dīvainas un nedaudz biedējošas skaņas. Tās ir staltbriežu tēviņu kaujas, saucieni cīņās par briežu mammām.

 LPKS „Sēlijas āres”

 Nākamo apmeklējam Eglaines pagasta LPKS „Sēlijas āres” – rapša pirmapstrādes un eļļas ražotni. Kooperatīvā sabiedrība dibināta 2004. gadā. LPKS „Sēlijas āres” sniedz pakalpojumus saviem biedriem, iepērk saražoto produkciju (graudus un rapsi) un realizē to, veic izejvielu (galvenokārt minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu) iegādi un piegādi kooperatīva biedriem, kā arī sniedz transporta un lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus, veic produkcijas pirmapstrādi. LPKS „Sēlijas āres” augu eļļas rūpnīcā ir uzstādītas divas rapšu sēklu spiedes. Viena spiede dienā var izspiest 500 kilogramu sēklu. No izspiestajām sēklām iegūst 25–28% eļļas. Tomēr eļļa uzreiz nav lietojama, to salej mucās un mēnesi nostādina, pēc tam fasē pudelēs. Skolēni uzzina, ka eļļas pudeles nedrīkst turēt saules gaismā, un solās par to atgādināt vecākiem. Līdzās ražotnei ir veikals, kur eļļu var iegādāties.

Viesu māja „Pie torņa”

 Pēc tam dodamies uz Ilūksti, SIA „Katoms” viesu māju „Pie torņa”. Te redzma savdabīga akmens arhitektūra, interesants telpu un dārza dizains, bagāta dekoratīvo kokaugu, puķu, kolekcija, dekoratīvi veidojumi, pirts, baseins un dīķis ar ūdenskritumu, seno darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcija. Saimniece Biruta Čamāne pastāsta par kolekciju, jautā to, par seno lauksaimniecības darbarīku izmantošanu, un arī no dažiem skolēniem saņem pareizās atbildes, jo lauku bērni arī savās mājās ir redzējuši šīs lietas. Viesu nama savdabību rada tas, ka te viss ir pašu rokām darināts – gan akmens tornis, gan  dārza dekori, gan nojume un žogs. No torņa paveras skaists skats uz Ilūksti.

 Bebrenes profesionālā vidusskola

 Tālāk dodamies uz Bebrenes profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. Integrētā izglītības iestāde atrodas pašvaldības pārziņā – skaista, gaiša, nosiltināta.  Mācību procesu un brīvā laika pavadīšanas iespējas te plāno kopā. Audzēkņi vispārizglītojošos priekšmetus apgūst Bebrenes vidusskolā. Skolām ir kopīga administrācija un tehnisko darbinieku kolektīvs. Skola atrodas vēsturiskā vietā – Bebrenes muižas ansamblis ir viens no nedaudzajiem Sēlijā, kurā pilnībā ir saglabājušies visi 19. gadsimta Bebrenes muižas apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu. Pēc apkārtnes un telpu izrādīšanas, skolēni tiek aicināti izmēģināt dažas no skolā apgūstamajām lietām – floristikas nodarbībā katrs sev pagatavo skaisti noformētu dāvanu – konfekti, bet pavāri iemāca izcept garšīgus un interesantus cepumus. Noslēgumā pēc tējas un cepumu baudīšanas visi tiek izvizināti ar karieti.

 Pēc tam gan laiks doties mājup uz Rubeņiem. Atpakaļceļā pārrunājam redzēto, skolēni visu ir iegaumējuši un zina atbildes uz jautājumiem, tāpēc ir nopelnījuši balviņas – pildspalvas ar LLKC uzrakstu „Laukiem būt!”.

 Anita Putka,

LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru