Saimniecība „ĶIRA” strauji attīstījusies

SIA „ĶIRA” ir viens no lielākiem lauksaimniecības uzņēmumiem Viļakas novadā, un pēdējos gados uzņēmumā notikusi strauja attīstība, nu jau apsaimniekojot 2500 hektāru zemes.

 Uzņēmuma atrodas Viļakas novadā, Vecumu pagastā, bet birojs nu jau vairākus gadus atrodas Viļakā. Uzņēmums veiksmīgi darbojas jau 20 gadu. Tas dibināts 1994. gada 20. aprīlī. 

SIA „ĶIRA” pamatnozare ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošana (graudaugu audzēšana) un realizācija, bet paralēli tika izveidotas papildnozares – tirdzniecība un mežsaimniecība, kas ļauj uzņēmumam veiksmīgāk darboties un attīstīties, samazinot ražošanas un uzņēmējdarbības riskus.

 Uzsākot savu darbību, SIA „ĶIRA” apsaimniekoja 127 ha zemes. Pēc sovhoza „Vecumi” likvidācijas saimniecība saņēma savā īpašumā, izpērkot par pajām, traktortehniku un graudu kombainu. Pašreiz „ĶIRA” ir ļoti strauji attīstījusies un nu jau apsaimnieko 2500 ha zemes, no kuras 1700 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

 Jau kopš pirmsākumiem bija jādomā par graudkopības nozares attīstību. Sadarbojoties ar „ALTUM” (vēl nesenā pagātnē LHZB Banka), uzņēmums izmantoja kreditēšanas iespējas jaunas lauksaimniecības tehnikas iegādei. Katru gadu palielinājās lauksaimniecības zemju platības – noslēdzot nomas līgumus vai iegādājoties to īpašumā. Līdz 2004. gadam maksimāli tika izmantots valsts atbalsts (subsīdijas), bet tad nāca SAPARD iespējas un ES fondi. Pateicoties šīm daudzajām iespējām, tika paplašināts traktortehnikas parks un uzbūvētas ar graudkopību saistītās ēkas, iegādājoties kaltes un bunkurus. Daudzu gadu garumā, sākotnēji izmantojot valsts atbalstu un vēlāk ES fondus, tika atjaunotas un no jauna izbūvētas meliorācijas sistēmas, kas nodrošina veiksmīgākus agrotehniskos apstākļus graudaugu audzēšanai. Pateicoties ES fondiem, tika saņemts atbalsts jaunaudžu kopšanas un meža stādīšanas darbiem.

Tagad atkal uzņēmuma vadība ir pārdomās par iespējām piesaistīt ES fondu līdzekļus, lai atjaunotu nu jau nolietoto traktortehniku, modernizētu zemes apstrādes agregātus un veiktu jaunas kaltes būvniecību.

 

Anita Kokoreviča,

LLKC Balvu nodaļas Viļakas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru