Saldus un Brocēnu mājražotāji vienojas diskusijās

Saldus un Brocēnu novada mājražotāji 25. februārī tikās, lai apspriestu nākotnes plānus. Darba plāns bija apjomīgs, diskutējamās tēmas gana nopietnas.

Februāra sākumā LLKC Saldus nodaļa, Saldus rajona attīstības biedrība, Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldības pārstāves izveidoja aptaujas anketu, lai aptaujātu gan esošos mājražotājus, mājamatniekus, gan tos, kuri plāno uzsākt mājražošanu vai vienkārši dažādu iemeslu dēļ to nav reģistrējuši oficiāli. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 40 respondenti. Anketēšana vel joprojām turpinās.

Diskusiju iesākām, iepazīstinot ar anketēšanas rezultātiem, ko veica Saldus novada pašvaldības deputāte Ilze Kļava.

Anketā tika iekļauti ļoti dažādi jautājumi – sākot ar jautājumiem par produkcijas veidu, noietu, izmantotajām izejvielām, noieta iespējām. Diemžēl pēc anketēšanas nācās secināt, ka vairāk nekā puse no aptaujātajiem mājražotājiem nav reģistrējušies. Kā iemeslu cilvēki minēja gan mazo ražošanas apjomu, gan motivācijas trūkumu. Pagājušajā gadā LLKC Saldus nodaļa organizēja dažādus izglītojošos seminārus, lai motivētu un iedrošinātu reģistrēties un ražot oficiāli. Pēc šīm mācībām vairāki mājražotāji ir atzinuši, ka ir motivēti un iedrošināti – reģistrēšanās nav nekas neizpildāms, arī PVD prasības ir izpildāmas.

Anketēšanā tika iekļauti arī jautājumi par Eiropas Savienības LEADER fondu izmantošanu – vai ir informācija, vai varbūt jau ir kādi projekti īstenoti. Liela daļa respondentu atbildēja, ka ir tikai dzirdējuši par šādu iespēju, tādēļ diskusijā par jauno plānošanas periodu ar jau īstenotajiem LEADER projektiem iepazīstināja Sandra Fridrihsone, Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore.

Par iespēju piedalīties izstādē „Ražots Saldū”, kā arī citām Saldus novada aktualitātēm iepazīstināja Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra vadītāja Laura Liepiņa. Viņa arī informēja par iespēju bezmaksas savu produkciju reklamēt portālā www.saldus.lv.

Tā kā šī diskusija bija organizēta gan Saldus, gan Brocēnu novada mājražotājiem un mājamatniekiem, tad par aktualitātēm Brocēnu novadā informēja Ilze Barone, Brocēnu novada sabiedrisko attiecību speciāliste.

Kad informācija tika uzklausīta, bija laiks diskusijai, kuras mērķis bija saprast – cik ieinteresēto būtu biedrības nodibināšanai. Jau pirms diskusijas tika izveidots iespējamo biedrības statūtu paraugs. Par galvenajām niansēm bija nepieciešams diskutēt. Interesanta un aktīva diskusija izvērtās par topošās biedrības nosaukumu, un rezultātā tika nolemts par skanīgu un interesantu nosaukumu. Tika izrunāti biedrības mērķi, kā arī izteiktas vēlmes, ko katrs vēlas sagaidīt no šīs biedrības.

Noslēgumā tika lemts nākamajā reizē tikties jau biedrības dibināšanas sapulcē, kura notiks jau pavisam drīz.

Kristiāna Rožuleja,

LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

Pievienot komentāru