Sēlijas mājražotāji pieredzi un idejas smeļas Zemgalē

Aizkraukles mājražotāju grupa 3. oktobrī 25 cilvēku sastāvā devās uz Dobeles un Jelgavas pusi raudzīt, kā veicas tās puses mājražotājiem.

Mūs laipni un šarmanti ar puķi sagaidīja LLKC Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska, kura mūs pavadīja visā ceļojuma garumā. Šādu viesmīlīgu attieksmi sastapām arī visās vietās, kurās mūs uzņēma. Aizkraukles mājražotāji bija priecīgi par šādu iespēju un par interesanto maršrutu.

Vērtības, ko sastapām – drosme, vēlme dalīties, kopdarbība, kompetence.

Pabijām dažādos objektos: ķiploku audzēšanā un pārstrādē, gaļas pārstrādē, Dobeles dārzkopības institūtā, sabiedriskajā ēdināšanā un konditorejā, vīnogu audzētavā, šitake sēņu audzētavā un pārstrādē.

Mājražotāji uzzināja par Dobeles dārzkopības institūta darbu, par iespējamo sadarbību, dažādām pārstrādes iespējām, kā arī apskatīja tehnoloģiskās iekārtas. Mums pastāstīja par institūta nākotnes iespējām, kad paredzēts sniegt pakalpojumus augļu un dārzeņu pārstrādē. Saimnieki varēs aizvest savu izejvielu un pasūtīt izgatavot gatavo produkciju.

Sastapām dažādus uzņēmējus. Vienus, kas visu dara pašu spēkiem bez aizņēmumiem un projektiem, citus, kuri aktīvāk izmanto projektu naudu. Gandrīz visos objektos jutām, ka saimniekiem ir laba sadarbība ar saviem LLKC birojiem. 

Labs paraugs bija Tērvetes mājražotāju un amatnieku biedrība, tās sadarbība ar pašvaldību un savstarpējā sadarbība.

Mācījāmies ne tikai pārstrādi, bet arī to, kā mājražotāji pasniedz ekskursantiem savu produkciju, kāds ir viņu mārketings. Ja šādi objekti uzņem ekskursantus kā apskates saimniecības, tad svarīgi, ka pat labierīcības visos, arī āra objektos, bija ļoti civilizētas. Jūtams, ka tiek pārdomāts, kam jābūt, lai uzņemtu ekskursantus.  Šo saimnieku pieredze rāda, ka komplekts –mājražotājs plus apskates saimniecība – ir ekonomiski izdevīgs variants nelielām saimniecībām. Interesantas ir tās saimniecības, kurās jūtami mīl savu darbu, savu nozari un ražo cilvēkiem vajadzīgu produktu.

Ineta Sproģe,

LLKC Aizkraukles nodaļas Kokneses novada lauku attīstības konsultante   

Pievienot komentāru