Skola veicina bērnu izpratni par sakarībām dabā

Skola veicina bērnu izpratni par sakarībām dabā

Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta centrā atrodas pamatskola. Skaistā, klusā vietā. Skaļu trokšņošanu šeit nedzird. Tas saistīts ar salīdzinoši mazo skolēnu skaitu, ar to, ka šeit mācās vietējo iedzīvotāju bērni, kuros ieaudzināta attieksme pret vidi, kurā dzīvo. Arī skola veicina bērnu izpratni par sakarībām dabā, par dabas saudzēšanu, iesaistot  bērnus vides izglītības programmās.

Patīkami sadarboties, ja skolas vadības, skolotāju un pašu bērnu attieksme ir pozitīva. Līdz ar to divu dienu informatīvi izglītojošs pasākums Gaigalavas pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem vērtējams kā izdevies.

Pirmajai dienai tika izvēlēts brauciens uz SIA “Madonas karameles”,                       

AS “Lazdonas piensaimnieks” un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību.

Katram pasākumam un uzdevumam ir mērķis. To, ka skolēniem jāaizbrauc un jāiepazīstas ar AS “Madonas karameles”, ieteiktu arī citiem. Īpašnieki Linda un Arnis Blaževiči ir atvērti sarunām un jautājumiem. Interesants ir stāstījums par darbības uzsākšanu, tālāko attīstību. Bērniem pats saistošākais šķita karameļu veidošanas process, kurā paši varēja piedalīties. Skolēnu ieguvums – ieskats uzņēmējdarbības pamatos. Saprast, ka pirmais nosacījums ir  ideja. Tālāk  – zināšanas, darbs, radošums un drosme uzņemties atbildību. Nevienā darbā neiztikt bez problēmām. Noteicošā loma jebkurā nozarē ir cilvēciskajam fakoram. Dodoties prom, pie durvīm nepacietīgi gaidīja jau cita ekskursantu grupa. Tas nozīmē, ka mazais uzņēmums ieguvis atpazīstamību un apmeklētāju simpātijas.

AS “Lazdonas piensaimnieks” maršrutā izvēlēts ar mērķi reāli dzīvē skolēniem parādīt piena produktu ražošanas pilnu ciklu. Parādīt, cik daudzveidīga ir produkcija. Sortimentā ir ap 30 dažādu produktu.  Papildus pamatprodukcijai – sviests, biezpiens, piens, krējums, jogurts – tiek ražoti biezpiena sieri, rīsu krēmi, biezpiena torte “Liene”, debesmanna “Dzērvenīte”,  saldais biezpiena sieriņš ar rozīnēm, skābpiena produkti, veselīgais kausētais sviets (Ghee).

AS “Lazdonas piensaimnieks” ir viens no dažiem Latvijas uzņēmumiem, kas drīkst ražot tradicionālo īpatnību produktu  – “Jāņu Siers”. Bērniem vērot ražošanas procesu bija interesanti, bet patīkami – produkciju degustēt.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības vadītāja Silvija Smeltere vienmēr ir atvērta sarunām. Idejas nepārtraukti virmo, jo citādāk  nedrīkst. Skolai jāpastāv, lai jauno paaudzi mācītu darbam, mācītu iekļauties, pielāgoties tirgus apstākļiem. Barkava ir tāda neliela dzīves skola. Te audzēkņiem nodrošināts viss. Izstaigājot mācību, ražošanas un atpūtas telpas, sapratām, šeit ir labi. Kur nu vēl, ja savs baseins un džakuzi. Plaša bibliotēka. Sava ēdnīca. Izremontētas gaišas telpas.

Barkavas struktūrvienībā audzēkņi apgūst dažādas izglītības programmas – lauksaimniecība, viesnīcu pakalpojumi, būvdarbi, telemehānika, loģistika, u. c. Paldies skolas mācībspēkam par izrādīto interesi, par atvēlēto laiku bērniem, stāstot, skaidrojot. Pat meitenēm iepatikās būvdarbu klasē.

Veicot skolēnu aptauju, iepriecinoši, ka turpmākās izglītības gaitas daži saista tieši ar šo skolu. Vienīgais, kas skolēnus neapmierināja, šķietami neilgais atvēlētais laiks baseinā un džakuzi.

Sadarbojoties ar skolēniem, parasti ir vēlme izprast bērnu interesi par notiekošo apkārt, izprast ne tieši zināšanu līmeni, bet viņu interesi par lietām, par notiekošo sadzīvē. Lai ieinteresētu par jautājumiem, kuri, šķiet, vēl šajā vecumposmā bērniem neliekas saistoši – uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, svarīga ir pasniegtās informācijas atlase. Izvēlēti interesanti fakti par lauksaimniecības nozarēm, par kopsakarībām. Paralēli stāstījumam tika uzdoti  konkursa jautājumi, uzdevumi, skolēnos izraisot ieinteresētību un atraisītību. Bērni diezgan precīzi zināja tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības nozares, izplatītākos kultūraugus.  Grūtāk bija uzminēt, cik tad īsti gadā no govs var iegūt pienu, cik nu tā vista olas var sadēt. Kad tad īsti jāsēj rudzi, griķi?  Bērni atraktīvajā uzdevumā dzina ganos gotiņas, kurš ātrāk. Kopumā punktu skaita ziņā 6. klases bērni īpaši neatpalika no 9. klases skolēniem. Perfekta bija 6. klases skolēna Valtera atbilde par kukaiņu nozīmi. Labākie saņēma īpašas balvas, katram bērnam tika dāvināta pildspalva un marķieris ar LLKC simboliku.

Anketās skolēni uzsvēra priekšrocības dzīvei laukos – mierīgāk, drošāk, laukos cilvēki cits citu  pazīst, cilvēki sevi var nodrošināt ar pārtiku. Dažiem negribas palīdzēt vecākiem lauku darbos, toties puse gribētu dzīvi saistīt ar laukiem. Daži vēlētos apgūt ar lauksaimniecību saistītas profesijas, studējot Jelgavā, arī Barkavā un Malnavā. Lielākā daļa bērnu nākotnē grib redzēt apdzīvotus laukus, toties septiņi skolēni ir atbildējuši, ka vajag pastāvēt lielajām saimniecībām. Cik apzināti, cik ne, tomēr bērni uzskata, ka dzīve laukos ir interesanta, ka lauciniekiem atliek laiks gan pasākumus apmeklēt, gan pašiem piedalīties pašdarbībā. Jāpiebilst, ka Gaigalavas pagastā ir augsts kultūras darba līmenis.

Paldies skolotājiem, skolēniem. Novēlējums – lai bērni ir dzīvespriecīgi, zinātkāri un ieklausītos padomos.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļa 21.un 27. septembra pasākumu Gaigalavas pamatskolas 6.–9. klases skolēniem rīkoja  VLT aktivitātes “ Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros.

Anastasija Saleniece,

LLKC  Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru