Sveikti Preiļu novada uzņēmēji un lauksaimnieki

Preiļu novada domes Pateicību saņēmēji lauksaimniecības nozarē (no labās): Kristaps Mūrnieks, Māris Klodāns, novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Vitālijs Livmanis, Raimonds Rubins, Dainis Prikulis, Jānis Domulis, Inta Zīmele un 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.

Turpinot pirms vairākiem gadiem aizsākto tradīciju, aizvadītās nedēļas nogalē Preiļu kultūras namā tika sveikti novada labākie lauksaimnieki un uzņēmēji.

Par godu uzņēmējiem un lauksaimniekiem pašvaldība rīkoja balli un pateicās par ieguldījumu – izaudzēto ražu, izslaukto pienu, saražoto produkciju, sniegtajiem pakalpojumiem un samaksātajiem nodokļiem. Klātesošos uzrunāja 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Paldies par ieguldīto darbu teica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Uz turpmāku veiksmīgu sadarbību mudināja Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Nellija Griga, viņa arī pastāstīja par šī gada būtiskākajām aktualitātēm. Apsveikuma vārdus klātesošajiem teica gan Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centra pārstāvji, gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļas vadītāja Mārīte Vucenlazdāne.

Preiļu novada domes Pateicības par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā 2014. gadā saņēma desmit saimniecības no Preiļu novada visiem pagastiem. Graudkopības nozarē paldies tika teikts z/s „Korsikova” (Preiļu pagasts), kur saimnieko Kristaps Mūrnieks, un z/s „Ozoli Gribinānos” (Saunas pagasts), kur saimnieko Jānis Griboniks. Abas saimniecības ir novadā lielākie graudaugu audzētāji, apsaimnieko vairāk nekā 400 hektāru lielas platības.

Savukārt piensaimniecības nozarē lielākos panākumus pērn guvušas šādas saimniecības:

SIA „Sēļi” struktūrvienība „Gaigalas” – vadītājs Juris Rinčs, Aizkalnes pagasts;

Z/s „Punduri” – īpašnieks Jānis Domulis, Saunas pagasts;

Z/s „Ramanīši” – īpašniece Tekla Broņislava Romanovska, Saunas pagasts;

ZS „Dižozols” – īpašnieks Raimonds Rubins, Saunas pagasts;

Z/s „Jāņumājas” – īpašnieks Vitālijs Livmanis, Pelēču pagasts;

Z/s „Dižarāji” – īpašnieks Aivars Ziemelis, Aizkalnes pagasts;

Z/s „Jaunarāji” –  īpašnieks Dainis Prikulis, Saunas pagasts;

Z/s „Mucinieki” –  īpašnieks Māris Klodāns, Pelēču pagasts.

Lielākie Preiļu novada nodokļu maksātāji:

Preiļu novada domes Pateicības par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā 2014. gadā piešķirtas 17 uzņēmumiem. Tie pārstāv dažādas darbības jomas – celtniecību, tirdzniecību un dažādu pakalpojumu sfēru.

AS „Preiļu siers” –  valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts;

SIA „Firma Jata” –  valdes loceklis Viļgeļms Veleckis;

SIA „VS Teks” –  valdes loceklis Valdis Skujiņš;

SIA „Agrolatgale plus” –  valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems;

SIA „Trans SN” –  valdes locekle Valentīna Nečajeva;

SIA „Preiļu siltums” – valdes priekšsēdētājs Ēriks Fricsons;

SIA „Zolva” – valdes locekle Anna Šņepste;

SIA „TU Lauki” – valdes locekle Olga Kukare;

SIA „Dija P” – valdes priekšsēdētāja Ņina Poplavska;

SIA „PRIMO Food” –  valdes locekle Olita Vilcāne;

SIA „Automobilists” –  valdes priekšsēdētājs Igors Jakovļevs;

Preiļu kooperatīvā sabiedrība – valdes priekšsēdētājs Antons Znotiņš;

SIA „Preiļu celtnieks” –  komercdirektors Egīls Stikāns;

SIA „VEGA P” –  valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs;

SIA „Celmeņi ASK” – valdes priekšsēdētāja Svetlana Ruča;

SIA „Preiļu santehniķis” – valdes loceklis Vitālijs Dektjarjovs;

SIA „SAU” –  valdes loceklis Jānis Teilāns.

Preiļu novads var lepoties ar strādīgiem zemniekiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, kuri nebaidās grūtību, bet pārvar tās un dod neatsveramu ieguldījumu lauksaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībā. 6. februārī novada lauksaimnieki un uzņēmēji tika pulcināti kopā, lai nepiespiestā atmosfērā pašvaldība varētu teikt viņiem paldies par godīgo darbu un par godīgi maksātajiem nodokļiem.

Elza Elste Spodra,

LLKC Preiļu novada lauku attīstības konsultante

 

Pievienot komentāru