Talsu pusē jaunieši – patrioti ar interesantām idejām

GalerijaPrint

LLKC Talsu birojā oktobrī aizsākās mācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem un biznesa plānu rakstīšanu. Mācībās iesaistījās desmit mērķtiecīgi un atraktīvi jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Daži jaunieši vēl tikai domāja savas idejas. Viņiem vairāk interesēja mācības, kuru ietvaros pie profesionāliem pasniedzējiem bija iespēja iemācīties savu ideju uzlikt uz papīra. Daži kaut ko jau darīja un mācībās piedalījās, jo vēlējās jaunas idejas – kaut ko mainīt, uzlabot esošajā uzņēmējdarbībā. Taču daži jaunieši jau konkrēti zināja, ka piedalīsies biznesa ideju konkurā “Laukiem būt!” un cīnīsies par naudas balvām, lai gūtu finansiālu atbalstu savu biznesa plānu īstenošanai.

Interesants fakts, ka viena daļa no jauniešiem ir atgriezušies uz dzīvi lauku teritorijās no citām valsītm vai galvaspilsētas. Citi tikai beidz vidusskolu, taču viņiem visiem ir viens vienojošs elements – biznesa idejai cauri vijas milzīgs patriotisms par mūsu valsti, par vietu, no kurienes viņi nāk un kur vēlas darboties.

Jauniešu programmas mācību posms noslēdzās 23. novembrī. Paldies visiem iesaistītajiem lektoriem un uzņēmējiem, kuri dalījās savā pieredzē, lai šīs mācības būtu ne tikai teorētiskas, bet praktiskas.  Jaunieši atzina, ka pieredzes stāsti dod vislielāko motivāciju sākt darīt. Negaidīt ideālo brīdi, bet uzsākt tagad! Visspilgtāk atmiņā palika vienas dalībnieces Kristīnes Savickas citāts no prezentācijas: ”Sāc tur, kur esi, dari jebko un visu, ko vari, līdz atrodi to, ko nevari nedarīt.” To arī novēlam ikkatram, kurš uzsāk savu ceļu uzņēmējdarbībā.

Programmu organizēja LLKC Talsu birojs  VKLPT pasākua “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” ietvaros.

Katrīna Kļimovska,

LLKC Talsu biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru