Tērvetes novada ļaudis rod ierosmes pie kaimiņiem

GalerijaPrint

Tērvetes novada aktīvākie ļaudis devās pieredzes apmaiņā uz Bauskas, Iecavas un Jelgavas novadiem  pie uzņēmīgiem kaimiņu iedzīvotājiem. Klausījāmies biedrību pārstāvju stāstījumu par to darbošanos nevalstiskajā sektorā, iedvesmojoties savas un līdzcilvēku ikdienas bagātināšanai. Protams, neizpalika arī diskusija saistībā ar Tērvetes novada pasākumiem un īstenotajiem.

Bauskā mūs laipni sagaidīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska, lai iepazīstinātu ar vietējām biedrībām un to darbību. Ieva Bronko-Pastore,  pārstāvot organizāciju “Bauskas vecpilsēta”, iepazīstināja ar Bauskas vecpilsētas atdzīvināšanas pirmsākumiem, iedibinot Bauskas Pagalmu svētkus, kas nu jau notikuši piekto reizi. Trešo gadu pēc kārtas pagalmos ikviens viesis tiek cienāts ar dažādām putrām, un šīs tradīcijas idejas autore bija zemnieku saimniecības “Vaidelotes” saimniece Daira Jātniece.

Gadu gaitā pasākums izaudzis gan mērogu, gan piedāvāto pasākumu ziņā. Bauskas Pagalmu svētkos tiek rīkotas interesantas atrakcijas. Apmeklētāju iecienīts ir Lielā Murzas krāmu tirgus jeb labu lietu andele. Tajā katru gadu turpinās ziedojumu vākšana Magno Kavallo jeb Lielā Murzas skulptūras izveidei Bauskā. Pašā vecpilsētas centrā svētku ietvaros darbojas Bauskas un apkārtējo novadu mājražotāju tirdziņš.

Biedrība “Meistars Gothards” ir izveidojusi mākslas salonu vecpilsētas sirdī. Šeit uz vietas ir iegādājami amatnieku izstrādājumi un gleznošanas piederumi. Par gleznošanas meistariem un mācekļiem šeit tiek gādāts, izveidojot gleznošanas studiju, kurā gleznošanas gudrībās palīdz ielūkoties māksliniece Indra Liepa, biedrības “Meistars Gothards” valdes priekšsēdētāja.

Tālāk mūsu ceļš veda Iecavas virzienā. Iecavā mūs sagaidīja biedrības “Iecavas sieviešu klubs “Liepas”” pirmā vadītāja Agita Hauka. Tiekam uzņemti mājīgās telpās un pie kafijas tases iepazīstināti ar bagāto biedrības darbības vēsturi. Haukas kundze mūs izvadā arī pa rudenīgo Iecavu un izrāda īstenotos projektus vēstures saglabāšanas vārdā. Nenogurstoša ir enerģisko dāmu darbošanās, kā arī apbrīnas vērta šķiet daudzpusīgo ideju pielietošana dzīvē, sniedzot palīdzību līdzcilvēkiem.

Mūsu brauciens turpinās jau Jelgavas novada Staļģenē. Arī šeit sastopam enerģijas pilnas dāmas un nenogurstošu darbošanos. Ella Jerofejeva, biedrības “Mēs - Staļģenes skolai” valdes priekšsēdētāja, ir iesaistījusi apvienībā Staļģenes vidusskolas skolēnu vecākus, lai veicinātu un stiprinātu saikni starp vecākiem un skolu. Ar biedrības atbalstu ir realizēti projekti skolas pagalma labiekārtošanai, skolas sporta inventāra iegādei, Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta bērnu un jauniešu iesaistīšanai lietderīga brīvā laika pavadīšanā.

Biedrības “Iepazīsim sevi!” valdes locekle Inese Skromane darbojas ar mērķi nodrošināt pilsoniskas sabiedrības attīstību lauku teritorijā. Organizācija ir organizējusi biedru apmācības par pilsoniskās līdzdalības, interešu aizstāvības, organizācijas vadības un citiem jautājumiem, kā arī projekta izstrādāšanu un pieteikuma sagatavošanu. Tiek rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni un sadarbība ar citām organizācijām un klubiem, piemēram, Zemgales NVO resursu centru, ES programma „Jaunatne darbībā”, Jauniešu iniciatīvu un izglītības centrs „Saspraude”.

Jebkura pieredze liek aizdomāties par jaunām idejām, kuras vajadzētu un varētu realizēt Tērvetes novadā. Labs piemērs ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kas ir ne tikai svētki, bet arī cilvēku pulcināšana, kā tas notiek Labrenča tirgus ietvaros Tērvetē. Aizrāva biedrības Iecavas sieviešu kluba “Liepas” lielā pieredze sadarbībā ar pašvaldību, palīdzību maznodrošinātajiem, atbalsta pasākumi sievietēm uzņēmējām, ārvalstu sadarbība un citi pasākumi.

Jelgavas novada Staļģenes biedrību “Mēs - Staļģenes skolai” un “Iepazīsim sevi!” labā prakse sadarbībā ar pašvaldību, sadarbība ar Jelgavas novada Attīstības nodaļas speciālistu darbā ar biedrībām  katru gadu ieplānoto projektu īstenošanā, konsultācijām liek aizdomāties par šāda veida sadarbības izveidošanu arī Tērvetes novadā.

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” ir izstrādājusi projektu “Zemgales NVO projektu programmā”, lai ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu organizētu semināru “Tērvetes novada pašvaldības un biedrību sadarbības stiprināšana”. Seminārs ieplānots 3. decembrī plkst.10.00 Bukaišu tautas namā. Par sadarbību veicinošām aktivitātēm seminārā informēs lektore Daina Reinfelde.  Uz pasākumu laipni aicināti gan Tērvetes novada nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, gan ikviens interesents.

Iepriekšēja pieteikšanās:

Monta Mantrova,

Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Tālr. 26352751; monta.mantrova@llkc.lv

Foto galerija: 

Pievienot komentāru