Tikšanās ar LTRK biedriem Ikšķilē

Ikšķiles novada pašvaldībā notika Uzņēmējdarbības komisijas sēde, kurā piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un valdes loceklis Andris Vanags.

LTRK valdes priekšsēdētājs komisijas sēdē, kas notika 10. jūlijā, uzsvēra, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzdevums ir veidot biznesa vidi labāku, iesaistot šajā darbā uzņēmējus un apvienojot viņus kopīgā organizācijā, meklējot iespējas palīdzēt risināt sasāpējušus jautājumus.

Lai stiprinātu uzņēmējdarbības garu un uzlabotu novada uzņēmējdarbības vidi, arī Uzņēmējdarbības komisijas priekšsēdētājs Linards Liberts aicina Ikšķiles novada uzņēmējus kļūt par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem, uzsverot, ka katram pašam, protams, ir jāizvērtē, kāpēc viņam tas ir nepieciešams, tomēr atzīmēja, ka ir vērts apsvērt tās priekšrocības, kādas rodas, visiem iesaistoties un aktīvi darbojoties kopīga mērķa vārdā. 

Būvmateriālu ražotāja SIA „Sakret” direktors Andris Vanags  atzīst, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir viens no palīgiem problēmu risināšanā, ja uzņēmējam rodas grūtības, tomēr svarīga ir arī paša uzņēmēja aktīva dalība.

LTRK darbojas trīs jomās: uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja un eksports. LTRK ietilpst 1002 individuālie uzņēmumi un 60 nozaru asociācijas, izveidotas septiņas reģionālās nodaļas, izveidojusies veiksmīga sadarbība ar partneriem citās valstīs. LRT darbojas nozaru un interešu padomes, tostarp arī Mazo un vidējo uzņēmēju padome. LTRK organizē tirdzniecības misijas un izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs, Latvijas uzņēmēju dalību dažādos biznesa forumos. Uzņēmēji LTRK var iegūt informāciju par biznesa iespējām, jo biznesa datu krātuvē apkopota informācija par vairāk nekā 40 ārvalstīm un to uzņēmumu sadarbības piedāvājumiem, pieejamas ārvalstu biznesa iespēju datu bāzes, kā arī ir iespējas apgūt uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek rīkoti semināri par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

LTRK biedru priekšrocības:

 • Var vēlēt un tikt ievēlēti LTRK Padomē.
 • Ziņas par biedru uzņēmumu tiek ievietotas LTRK mājas lapā internetā,  biedru uzņēmumi kā uzticamus sadarbības partnerus dotajā nozarē iesakām interesentiem, kas griežas LTRK pēc informācijas.
 • Katrs LTRK biedrs regulāri saņem jaunāko informāciju par rīkotajiem pasākumiem biznesa vides attīstīšanai, biznesa kontaktu veidošanai, uzņēmēju savstarpēju kontaktu dibināšanai, piedāvājumiem, iespējām un jaunumiem, lai būtu informēti par biznesa vidē notiekošo.
 •  Var līdzdarboties LTRK Kompetenču padomēs un darba grupās.
 • Var piedalīties LTRK organizētajos vai atbalstītajos biznesa forumos, tirdzniecības misijās un izstādēs Latvijā un ārzemēs.
 • Var izmantot LTRK biznesa informācijas krātuvi, kurā apkopota informācija par vairāku valstu un to uzņēmumu sadarbības piedāvājumiem.
 • Var apmeklēt seminārus par uzņēmējiem aktuālām tēmām.
 • Var saņemt konsultācijas ārējās tirdzniecības, muitas un ES jautājumos.
 • Var izmantot LTRK biedru uzņēmumu sniegtās atlaides citiem biedriem.
 • Jebkurš LTRK biedru uzņēmuma darbinieks var izmantot LTRK piedāvātos pakalpojumus gan centrālajā birojā Rīgā, gan arī sešās LTRK reģionālajās nodaļās.
 • LTRK piedāvātie pakalpojumi (informācijas meklēšana, preču izcelsmes sertifikātu saņemšana, ATA Karnešu saņemšana, dalība LTRK reģionālajās izstādēs, LTRK telpu izmantošana u.c.) kameras biedriem pieejami ar ievērojamām atlaidēm.

Ikšķiles novada pašvaldība domā par saviem uzņēmējiem, izskata visas iespējas, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi novadā. Tiek risināti dažādi jautājumi, kā arī tiek organizētas diskusijas, un iespējamie risinājumi tiek apspriesti ar uzņēmējiem.

 

 Dzidra Dombrovska,

LLKC Ogres nodaļas Ikšķiles novada lauku attīstības konsultante 

Pievienot komentāru