Zaļais pārtikas produktu iepirkums – lieliska iespēja vietējiem ražotājiem!

LLKC Saldus nodaļa jau pirms vairāk nekā gada uzsāka darbu, lai mudinātu novada domi izveidot pilotprojektu kādā no novada skolām, izsludinot zaļo pārtikas iepirkumu. Vairāku tikšanos rezultātā tika lemts par pilotprojekta izveidi Lutriņu pamatskolā. LLKC Saldus nodaļas speciālistes uzrunāja vietējos ražotājus, lai saprastu, vai ir interese piedalīties iepirkumā un kādus produktus vietējie ražotāji spētu piedāvāt. Diemžēl šis projekts netika līdz galam īstenots un pieklusa.

Tomēr pēc laika Striķu pamatskolas direktore sāka meklēt risinājumu, kā vietējos ražotājus uzrunāt dalībai iepirkumā un kā mainīt nolikumu, lai nav jāiepērk pēc zemākās cenas kritērija. Skolā regulāri tika piegādāta ļoti nekvalitatīva gaļa, ēdiens bērniem negaršoja. Tika organizēta vēl viena tikšanās novada domē, kurā domes pārstāvji apstiprināja, ka idejai neiebilst, bet iniciatīva jāuzņemas pašiem. LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante, analizējot likumus, pārveidoja iepirkuma nolikumu, piemērojot tam saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijus. Skolas direktore sadarbībā ar skolas pavāri pārskatīja tehnisko specifikāciju, svītrojot mazāk nepieciešamos produktus, piemēram, eksotiskos augļus, pielāgojot produkciju un apjomus vietējo ražotāju piedāvājumam. Nolikums tika nosūtīts saskaņošanai novada domes juristam, kurš, veicot nelielas juridiskas korekcijas, deva piekrišanu iepirkuma izsludināšanai.

Lai palīdzētu vietējiem ražotājiem ar dalību iepirkumā, LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante sagatavoja dokumentācijas pamatpaketi, kuru nepieciešams sagatavot un iesniegt dalībai iepirkumā. Lai iedrošinātu ražotājus, katrs individuāli tika uzrunāts, iedrošināts, skaidrota dokumentācijas būtība, kā arī kopā pildīts iesniegums.

Pilotprojekts izdevās, sniedza pat vairāk, kā bija plānots, jo lielāko iepirkuma daļu nu piegādā vietējie ražotāji – gaļu, dārzeņus, augļus, sulas. Skolas direktore Daina Zandberga atzīst: “Mēs beidzot ēdam pie mums audzētu un, galvenais, garšīgu pārtiku. Bērni pat ēd biezputras, jo klāt varam iedot zemenes, kas augušas tepat mūsu novadā.”

Tātad iesāktais jāturpina. Arī šogad LLKC Saldus nodaļa turpinās iesākto, lai iedrošinātu arī citas skolas un pagastu pārvaldes izsludināt zaļo pārtikas iepirkumi, jo vietējie ražotāji ir izteikuši vēlmi arī citām skolām piegādāt savu produkciju. Un galvenais jau ir mērķis, – lai bērni ēd vislabāko, un kur gan citur izaug labākais, ja ne pie mums pašiem!

Kristiāna Rožuleja,

LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

Pievienot komentāru