Jaunumi

Kuldīgas novada pašvaldība jau desmito gadu izsludina konkursu „Darīsim paši!”. Konkursa mērķis ir sakārtot un uzlabot publisko vidi novadā ar pašu iedzīvotāju ierosinātiem projektiem. Iedzīvotāji vislabāk  spēj saredzēt uzlabojuma nepieciešamību un kopējiem spēkiem realizēt to.

LLKC Talsu konsultāciju birojā 23. martā noslēdzās arodapmācības lauksaimniecības pamatos. Visi dalībnieki veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un vērtēšanas komisijai prezentēja izstrādāto saimniecības ražošanas plānu. Komisijas pārstāvji atzinīgi novērtēja dalībnieku zināšanas un kompetenci.

Sanita Fišere  dzīvo skaistā vietā Alsungā un saimnieko „Dižgāļu” mājās, kam ir sena vēsture un savs stāsts. Sanita gan saka, ka mājai vajadzīgs remonts, bet tas notiks pamazām. Ticu, ka tas viņai izdosies, jo saimniecei mērķtiecības netrūkst.

Birznieku un Tabores pamatskolas jau sen sadarbojas ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistiem, lai bērni varētu novērtēt iespēju

Inese Mindjuka no Saldus novada Šķēdes pagasta ir biedrības „Saldus un Brocēni RažoJums” viena no dibinātājām. Inese atsaucās uzaicinājumam atnākt uz biedrības dibināšanas sapulci, kur iepazinām viņas nodarbošanos, kas ieinteresēja daudzus.

Ar Alojas novada domes vadības, deputātu, pašvaldības iestāžu plašu pārstāvniecību un iedzīvotāju klātbūtni piektdienas pēcpusdienā atklāja mūspusē pirmo kopienas iniciatīvu centru „Puikules muiža”.

Aknīstes novadā jau par tradīciju kļuvis tas, ka ik gadu neformālā gaisotnē tiekas novada uzņēmēji un zemnieki, lai pārrunātu notikušo un dalītos pieredzē pirms jaunā darba cēliena.

Apmēram pirms gada, kad LLKC Saldus nodaļa sāka mājražotāju un mājamatnieku apzināšanu, šķita neticami, ka tas aizvedīs līdz biedrības dibināšanai.

Pateicībā par nesavtīgu darbu un ieguldījumu novada attīstībā Kokneses novada dome uz svētku pasākumu 6. martā aicināja novada darbīgos ļaudis – uzņēmējus, kuri, darbojoties visdažādākajās nozarēs, apliecina, ka Kokneses novads ir vieta, kur uzrakstīt savu veiksmes stāstu.

No 6. marta Siguldas pagasta kultūras namā no 6. marta apskatāma Lindas Džeriņas–Riekstiņas pirmā tekstilizstrādājumu personālizstāde „Lina sajūta”. Linda ir konkursa „Laukiem būt!” pirmās vietas ieguvēja reģiona attīstībā uzņēmējdarbībā.

Lapas