Reģionālie semināri par atbalsta maksājumiem 2023. gadā

2023. gadā Zemkopības ministrija (ZM) sāks īstenot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā Latvijas laukiem paredz  2,5 miljardus EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ZM sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) gada sākumā Latvijas reģionos organizēja 23 informatīvos seminārus, kuros piedalījās arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) pārstāvji.

 

Galvenie jautājumi, par kuriem tika sniegts skaidrojums, bija tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; jaunā VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

 

Papildus LLKC konsultāciju biroji rīko vietējos seminārus par atbalsta maksājumu saņemšanas aktualitātēm - par tiem sekojat līdzi informācijai Valsts KLP tīkla notikumu kalendārā vai  interesējieties tuvākajā LLKC konsultāciju birojā!

Semināru aktuālās prezentācijas un izdales materiāli atrodami zemāk - pielikumā!