Aizkraukles novads

Ikmēneša uzņēmēju tikšanās Aizkrauklē "Ciemos pie uzņēmēja"

Labdien!
Aicinām Jūs uz rudens pasākumu “Ciemos pie uzņēmēja” 23.09.2020. no plkst. 13:00, zīmola “Hip hip urrā” radošajā studijā- veikalā, Jaunceltnes ielā 30A-27, Aizkrauklē.
Pēc ilgāka pārtraukuma Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Aizkraukles tūrisma punktu un vietējiem uzņēmējiem ir nolēmis atsākt rīkot ikmēneša uzņēmēju tikšanās reizes.

LEADER seminārs Aizkrauklē

Aizkraukles pilsētas kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē , 2020. gada 15. septembrī plkst. 10:00 – 13.30 tiekat aicināti uz LEADER semināru.
04.10.2020 – 04.11.2020 tiek izsludināta 8.kārta uzņēmējdarbībai (Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju – aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.) !!!

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina apmeklēt saimniecības, par tēmu " Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība"(Putnkopība)

LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs aicina pievienoties interesentus pieredzes apmaiņas braucienā 29. septembrī pie uzņēmējiem, kas nodarbojas ar putnkopību.
Apmeklēsim ZS "Kalvāni" , Z/S “Jaun - Ieviņas” un SIA "TĪTARKALNS".
Programma pielikumā.
Brauciens notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43 ietvaros.
Apmeklējuma tēma: Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

Brauciena līdzmaksājums ir 24.20 EUR ( t.sk.PVN)

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties izglītojošā seminārā: Putnkopības nozares attīstība lauku saimniecībās

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties izglītojošā seminārā : Putnkopības nozares attīstība lauku saimniecībās.
Semināra izskatāmie jautājumi: Šķirņu un krustojumu izvēle (kas ir šķirne, kas ir kross). Vistu šķirnes - turēšana, ēdināšana, inkubēšana. Putnu ēdināšana - piemērotu barības līdzekļu izvēle. Veselīga putnu agnāmpulka izveidošanas, izaudzēšanas nosacījumi (dažādām putnu sugām), u.c.
Pasākums ir BEZMAKSAS!
Pieteikšanās OBLIGĀTA!!!

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 mācībās : Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 mācībās : Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana .
Mācību norises laiks - 04. un 11.augusts.
Vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās OBLIGĀTA!!!

LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties saimniecību apmeklējumā: "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā."

LLKC Aizkraukles birojs 2020.gada 9.jūlijā aicina apmeklēt "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā.":

Pieredzes brauciens "Saimniecības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdē"

SIA LLKC Aizkraukles birojs 2020.gada 21.jūlijā aicina apmeklēt "Saimniecības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdē." saimniecības:

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads