* Alojas novads

Notiks Lauka diena kartupeļu audzētājiem

SIA Aloja Agro sadarbībā ar ALOJA-STARKELSEN SIA rīko Lauku dienu kartupeļu audzētājiem. Notiks 5.augustā pl.10.00 Urgā. 

Galvenās tēmas: sezonas aktualitātes, cietes kartupeļu šķirņu demonstrējumi bioloģiskajā lauksaimniecībā, jaunā cietes kartupeļu šķirne ‘JOGLA’. Projekts 17-00-A01620-000007, Europlant galda kartupeļu šķirņu bioloģiskie demonstrējumi, Europlant galda kartupeļu šķirņu integrētie demonstrējumi, lauka demonstrējumi kartupeļos - piedalās Timac Agro, Green OK, Bio Energy, Bio efekts.

Informatīvs seminārs Alojas nov.| Meža inventarizācijas aktualitātes. Mežsaimniecības kooperatīva labā prakse

Informatīvā semināra atklāšana un MKPC aktualitātes. Meža īpašnieku kooperatīvu un biedrību attīstība Eiropā kā arī
Latvijā. Mežsaimniecības kooperatīva labā prakse - MPKS "Mežsaimnieks". Aktuālais par meža inventarizāciju -kā rīkoties, ja inventarizācijas termiņš tuvojas beigām. Kā kvalitatīvi atjaunot savu mežu. Meža reproduktīvā materiāla pieejamība kokaudzētavās.

Informatīvais seminārs Staicelē | ES atalsts mežsaimniecībā

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Ieaudzēšanai piemērotākās koku sugas atkarībā no izvēlētās vietas. Stādāmā materiāla izvēle un tā ietekme uz nākotnes mežaudzes ekonomisko ieguvumu. Ierīkošanas process. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Informatīvais seminārs Alojas nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Jaunākās aktualitātes privātajā meža sektorā. Praktiskās pieredzes
pārnese Latvijas un ārvalstu mežsaimniecībā. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA LLKC Limbažu nodaļa 27. martā plkst. 10 00, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā - bibliotekā SALA organizē informatīvo semināru.

Informatīvā semināra laikā dalībnieki iepazīsie ar :
- izmaiņām un aktualitātēm tiešmaksājumu saņemšanai;
- aktuālie investīciju fondi, nosacījumi to saņemšanai;
- aktualitātes mežsaimniecībā;
ALTUM snoegtās iespējas finanšu piesaistei.

Lekcija "Kā nepazaudēt sevi šodienas steigā"

1. decembrī Alojas novadā
ar lekcijām viesosies
vēdiskais filozofs, psihologs
Uģis Kuģis.
14.00 Ungurpils Salā lekcija Kā nepazaudēt sevi šodienas steigā.
Ieeja – bez maksas.
Lekcijas tiek organizētas
Eiropas Sociālā fonda
finansētā projektā «Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei Alojas novadā»,
Nr. 9.2.4.2/16/I/028.

Alojas nov. Ungurpils | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaņām, kas attiecas uz mežu apsaimniekošanu

Aktualitātes mežu apsaimniekošanā. ES atbalsts 6. kārtā, meža ieaudzēšanā. Stādāmā materiāla raksturojums, izvēle - apmežojot savus meža īpašumus, vai lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Konsultācijas mežu īpašniekiem, ko atbalsta ES. Diskusijas un atbildes uz
jautājumiem.

Ungurpils, Alojas novads | Informatīvs seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku saimniecībām.

Informatīvs seminārs par izmaiņām tiešmaksājumos un zaļināšanas prasību izpildē, LAP pasākumi 2018. gadā.
Ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošana lauku saimniecībās.
Finanšu institūcijas Altum piedāvājumi uzņēmējiem.

Lapas

Subscribe to RSS - * Alojas novads