Alūksnes novads

Arodapmācības "Biškopība"

SIA LLKC Alūksnes konsultācijas birojs Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” projekta iesnieguma Nr. 14-00-L11114-000100 ietvaros rīko mācības pat tēmu "Biškopība".

Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku teritoriju iedzīvotājiem

SIA LLKC Alūksnes nodaļa rīko informatīvo semināru Pededzes tautas namā par aktualitātēm lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, nodokļu likumdošanas un nodarbinātības jomā, un ALTUM piedāvājumu.

Kontaktpersona Sarmīte Svilāne
mob.26384907

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads