Alūksnes novads

Aitkopības un kazkopības attīstības veicināšanai Alūksnes, Apes un Gulbenes novados

SIA LLKC Alūksnes un Gulbenes KB organizē pieredzes apmaiņas braucienu VLT pasākumu ietvaros. Tiks apmeklētas Rugāju, Kārsavas, Rēzeknes, Madonas un Ērgļu novadu aitkopības un kazkopības saimniecības.

Brauciena dalībai pieteikšanās obligāta, jo vietu skaits ierobežots.

Kontaktpersona Sarmīte Svilāne
SIA LLKC Alūksnes KB
uzņēmējdarbības konsultante
Mob. 26384907

Izglītojošs seminārs Alūksnē ''Kvalitatīva aramzemes sagatavošana sējumu platībām''

SIA LLKC Alūksnes nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs  

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Kvalitatīva aramzemes sagatavošana sējumu platībām.

Mērķis: izglītot zemniekus par augsnes sastāvam atbilstošu augsnes apstrādes agregātu iegādi, to regulēšanu, un pareizu augsnes apstrādes procesu.

3. Zušu festivāls

Alūksnes Pilssalā aicinām uz trešo Alūksnes Zušu festivālu, kas apmeklētājiem piedāvās dažādas muzikālas un sportiskas izdarības, atraktīvus konkursus, andelēšanos tirdziņā un Jāņu ielīgošanu zaļumballē.

Informatīvā diena Alūksnē “Jaunās LEADER projektu iespējas – ražošanai, tūrismam, produktu pārstrādei, pakalpojumu veidošanai un attīstībai”

Informatīvās dienas mērķis: Sniegt informāciju potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējamām aktivitātēm, nepieciešamo dokumentāciju, pieejamo finansējumu, projektu izstrādāšanas un projektu iesnieguma nosacījumiem atbilstoši biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādātajai Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Darba kārtībā:

Informatīvais seminārs Annas pagastā, Alūksnes novadā: Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā
Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai
Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem
Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem
NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem

Informatīvais seminārs Jaunannā: Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā
Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai
Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem
Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem
NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem

Mājražotāju un amatnieku izstrādājumu TIRDZIŅŠ Alūksnē

Tā kā martā Alūksnes tirgus 4.sestdiena iekrīt Lieldienu Klusajā sestdienā un šajā dienā ir iespējams tirgoties Lieldienu tirgos citur, tad šomēnes Zaļais tirdziņš Alūksnē notiek 24.martā (ceturtdien) no plkst.12.00.

Tirgus un tirdzniecība būs tikai ārā un pieteikšanās ir līdz 18.03.

Tie, kas vēl nav pieteikušies, rakstiet, zvaniet!

Ar cieņu,

Sanita AUSĒJA

Alūksnes novada pašvaldības

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

Tālr. +371 25425222

E-pasts: sanita.auseja@aluksne.lv

Aktuālākā informācija bioloģiskajiem lauksaimniekiem par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām

SIA LLKC Alūksnes nodaļa organizē semināru bioloģiskajiem lauksaimniekiem Alsviķu tautas namā, Alūksnes novadā.
Seminārā uzaicinātie lektori runās par šobrīd aktuālajām tēmām bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Kontaktpersona : Sarmīte Svilāne, mob.26384907, e-pasts sarmite.svilane@llkc.lv

Informatīvais seminārs Valgundē ''Aktuālākā informācija lauku iedzīvotājiem par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauku un mežu apsaimniekošanā''

Veclaicenes tautas namā informatīvajā seminārā uzaicinātie lektori runās par šobrīd aktuālajām tēmām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstībā .

Kontaktpersona : Sarmīte Svilāne, mob.26384907, e-pasts sarmite.svilane@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads