Mācības "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana"

Datums: 
5. Aprīlis, 2017 līdz 17. Maijs, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Alūksnes novada Sabiedrības centrs

SIA LLKC Alūksnes KB organizē apmācības bioloģiskajiem lauksaimniekiem LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35 ietvaros.

Kontaktinformācija: 
Sarmīte Svilāne mob.26384907
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: