* Amatas novads

Informatīvs semināts Amatas novadā | Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana

Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu noteiktās kompensācijas NATURA 2000 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža
apsaimniekošana. ES atbalsts dabas katastrofu skartās mežaudzēs. Aktualitātes Valsts meža dienestā. Diskusijas un jautājumi.

“Zivju mazuļu mākslīga pavairošana, to tālāka audzēšana dīķos un ūdens recirkulācijas sistēmās. Jūras zivju apstrāde”

Siguldas nodaļas rīkotajā pasākumā “Zivju mazuļu mākslīga pavairošana, to tālāka audzēšana dīķos un ūdens recirkulācijas sistēmās. Jūras zivju apstrāde”, kas ietilpst ZST aktivitātē “Zivsaimniecības popularizēšana skolās”, 24.04.2018 Carnikavas pamatskolas 6.-9. klašu skolēnu grupa tiks iepazīstināta ar Amatas, Priekuļu, Limbažu novadu zivsaimniecības uzņēmumiem: zivjaudzētavām Kārļi un Sillakas; SIA “Baltijas zivis 97”.

Amatas novads | Informatīvais seminārs lauksaimniekiem par jaunumiem un izmaiņām ES un valsts atbalsta maksājumo

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem par jaunumiem un izmaiņām ES un valsts atbalsta maksājumos. Pieteikšanās kārtība platību maksājumiem 2018.gadā. Platību maksājumu nosacījumu atbilstības ievērošana. Kā arī informācija par 2018. gada aktuālajām likumdošanas un nodokļu izmaiņām, kas jāņem vērā lauksaimniekiem kārtojot uzņēmumu grāmatvedību.

Informatīvs seminārs Amatas novadā - ES atbalsts mežiem, aktualitātes par MK noteikumiem. Dabas skaitīšana Latvijā.

ES atbalsta Jaunaudžu retināšanā praktiskie izpildes piemēri dabā. Izcērtamo, atstājamo mērķa kociņu izvēle Amatas pagasta meža
īpašumā "Birzlejas". Jaunaudžu retināšanas piemēri ar mērķi mistraudžu veidošanā

Informatīvs seminārs Amatas novadā - ES atbalsts mežiem, aktualitātes par MK noteikumiem. Dabas skaitīšana Latvijā.

ES atbalsts meža īpašniekiem, izmaiņas MK noteikumoos. Dabas skaitīšanas projekta aktualitātes Latvijā. Nekailciršu meža
apsaimniekošanas modelis. Izlases cirtes un kopšanas cirtes plānošana praksē. Objektu apmeklējums demonstrējumu
teritorijā "Kalna Gavieši".

Informatīvs seminārs Amatas novadā - Aktualitātes meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā.

Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem. Aktualitātes meža apsaimniekošanā,
ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībai. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, prasības meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā, procedūra pirms maksājuma saņemšanas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Skujenē – Aktualitātes meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.–2020. plānošanas periodā

Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem. Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībai. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, prasības meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā, procedūra pirms maksājuma saņemšanas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - * Amatas novads