* Amatas novads

Informatīvs seminārs Amatas nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā. Zināšanu pārneses pasākumi MKPC – arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām, ES konsultāciju projekts MKPC, apakšpasākums "Saimniecību un mežu apmeklējumi".

Aktuālais par ES projektu īstenošanu objektos (jaunaudžu retināšana dažādu sugu, vecumu, biezības) dabā "Apneri" meža īpašumā. Diskusijas.

Izglītojošs seminārs Amatas nov. | Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

Vidi saudzējoša mežsaimniecība, būtība un nepieciešamība šodienas situācijā. Vēsturiskas izmaiņas dabas aizsardzības prasībās meža
apsaimniekošanā. Meža atjaunošanas un kopšanas īpatnības nekailciršu mežsaimniecībā.Izlases cirtes īstenošana praksē.
Cirsmas plānošana un koku izzīmēšana nekailciršu mežsaimniecībā.Dabas aizsardzības prasību īstenošana meža apsaimniekošanā.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem Nītaurē

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

LLKC Cēsu nodaļa 2019. gada 9. aprīlī, Amatas novadā, Nītaurē, Pagasta ēkā, pulksten 10.00 - 13.00 rīko informatīvo semināru lauksaimniekiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, pasākumiem un finansējuma piesaisti.

Programmā:
Aktualitātes platību maksājumos un investīciju pasākumos.
Aktualitātes lauksaimniecībā 2019. gadā.
Finanšu institūcijas Altum aktuālais atbalsts lauksaimniekiem.
Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem 2019. gadā.

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem

LLKC Cēsu konsultāciju birojs 5.februārī rīko informatīvu semināru lauksaimniekiem.
Vieta: Amatas novada, Skujenes pagasta, "Gaismas"
Laiks: 11.00-14.00

Programmā:
Informācija par Amatas novada, Skujenes pagasta, Viedā ciema iespējām un tehnoloģijām;
LLKC konsultāciju projekts, aktualitātes lauksaimniecībā;
Lauku attīstības aktualitātes, projektu fondu iespējas un nosacījumi.

Informatīvs seminārs Amatas novadā | ES atbalsts meža īpašniekiem. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Koksnes cenas, tā ietekmējošie faktori. Koksnes pārdošanas līgumi

Koksnes cenas, tās ietekmējošie faktori. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. ES atbalsts meža īpašniekiem, aktualitātes MKPC, Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Lapas

Subscribe to RSS - * Amatas novads