Balvu novads

19.05.2023. | MKPC Madona nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošanas pieredze, meža atjaunošana, kopšana, aizsardzība šodien un ieskats meža apsaimniekošanā vēsturē"

Semināra tēma: Meža apsaimniekošanas pieredze, meža atjaunošana, kopšana, aizsardzība šodien un ieskats meža apsaimniekošanā vēsturē

- Meža apsaimniekošanas pieredze, pieredze meža atjaunošanā, ieaudzēšanā, kopšanā un jaunaudžu aizsardzībā
- Kupravas liepu audze-dabas liegums. Izcili platlapu koku meži - dažāda vecuma liepas mistrojumā ar ošiem, ozoliem, kļavām, gobām un eglēm
- Annas Āzes Meža muzejs- meža apsaimniekošanas prakse pagātnē
- Mežniecības muzejs Egļavā- vēstures liecības par meža apsaimniekošanu pagātnē

27.05.2023 Balvos seminārs " Zaļās lapiņas"

27.aprīlī BALVOS, plkst.10:00-12:00 Balvu konsultāciju birojā notiks seminārs " Zaļās lapiņas".

Seminārā iekļautās tēmas:

* Riski bioloģiskajā lauksaimniecībā un piesardzības pasākumi
* Augu maiņa
* Sēklas izmantošanas nosacījumi bioloģiskajā lauksaimniecībā
* Prasības ganāmpulku paplašināšanai ar nebioloģiskiem dzīvniekiem

Lektors: VIJA RĀKA, SIA " Sertifikācijas un testēšanas centrs" bioloģiskās lauksaimniecības galvenā eksperte

Lazdukalna pagasts/informatīvais seminārs/Aktuālā informācija par 2023.gada platību maksājumiem un projektveidīgiem pasākumiem

Seminārā tiks sniegta informācija par
- tiešo maksājumu vispārējiem nosacījumiem,
- minimāliem atbalsta saņemšanas nosacījumiem,
- aktīvā lauksaimnieka kritērijiem,
- atbalsta maksājuma griestiem,
- ilgtspēju sekmējošu ienākumu pamatatbalstu (ISIP),
- ISIP piemaksām,
- saistīto ienākumu atbalstu,
- pārdalošo maksājumu,
- atbalsta maksājumu pieteikumu iesniegšanu, uzraudzību
- izmaiņām atbalsta samazinājuma aprēķinā
- par sagaidāmajiem projektveidīgajiem pasākumiem 2023.gadā
- par LLKC konsultantu sniegto atbalstu

Tilžas pagasts/informatīvais seminārs/Aktuālā informācija par 2023.gada platību maksājumiem un projektveidīgiem pasākumiem

Seminārā tiks sniegta informācija par
- tiešo maksājumu vispārējiem nosacījumiem,
- minimāliem atbalsta saņemšanas nosacījumiem,
- aktīvā lauksaimnieka kritērijiem,
- atbalsta maksājuma griestiem,
- ilgtspēju sekmējošu ienākumu pamatatbalstu (ISIP),
- ISIP piemaksām,
- saistīto ienākumu atbalstu,
- pārdalošo maksājumu,
- atbalsta maksājumu pieteikumu iesniegšanu, uzraudzību
- izmaiņām atbalsta samazinājuma aprēķinā
- par sagaidāmajiem projektveidīgajiem pasākumiem 2023.gadā
- par LLKC konsultantu sniegto atbalstu

Viļaka/informatīvais seminārs/Aktuālā informācija par 2023.gada platību maksājumiem un projektveidīgiem pasākumiem

Seminārā tiks sniegta informācija par
- tiešo maksājumu vispārējiem nosacījumiem,
- minimāliem atbalsta saņemšanas nosacījumiem,
- aktīvā lauksaimnieka kritērijiem,
- atbalsta maksājuma griestiem,
- ilgtspēju sekmējošu ienākumu pamatatbalstu (ISIP),
- ISIP piemaksām,
- saistīto ienākumu atbalstu,
- pārdalošo maksājumu,
- atbalsta maksājumu pieteikumu iesniegšanu, uzraudzību
- izmaiņām atbalsta samazinājuma aprēķinā
- par sagaidāmajiem projektveidīgajiem pasākumiem 2023.gadā
- par LLKC konsultantu sniegto atbalstu

Balvi/informatīvais seminārs/Aktuālā informācija par 2023.gada platību maksājumiem un projektveidīgiem pasākumiem

Seminārā tiks sniegta informācija par
- tiešo maksājumu vispārējiem nosacījumiem,
- minimāliem atbalsta saņemšanas nosacījumiem,
- aktīvā lauksaimnieka kritērijiem,
- atbalsta maksājuma griestiem,
- ilgtspēju sekmējošu ienākumu pamatatbalstu (ISIP),
- ISIP piemaksām,
- saistīto ienākumu atbalstu,
- pārdalošo maksājumu,
- atbalsta maksājumu pieteikumu iesniegšanu, uzraudzību
- izmaiņām atbalsta samazinājuma aprēķinā
- par sagaidāmajiem projektveidīgajiem pasākumiem 2023.gadā
- par LLKC konsultantu sniegto atbalstu

Informatīvais seminārs par 2023.gada platību maksājumiem un projektveidīgiem pasākumiem

Seminārā tiks sniegta informācija par tiešo maksājumu vispārējiem nosacījumiem, minimālie atbalsta saņemšanas nosacījumi, aktīvā lauksaimnieka kritēriji. Atbalsta maksājuma griesti, ISIP, ISIP piemaksas, saistītais ienākumu atbalsts, pārdalošais maksājums.
Atbalsta maksājumu pieteikumu iesniegšana, uzraudzība. Izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā
Par sagaidāmajiem projektveidīgajiem pasākumiem 2023.gadā. Semināra sākums plkst.11.00

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads